ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΡΥΓΗΤΟΥ 2018

558

Η Διοίκηση του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στην προσπάθειά της για καλύτερη οργάνωση του τρύγου και την καλύτερη ποιότητα των σταφυλιών, ώστε τα παραγόμενα κρασιά της φετινής εσοδείας να είναι όσο το δυνατόν ποιοτικά καλύτερα και ανταγωνιστικότερα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις.

Για την παράδοση των σταφυλιών είναι απαραίτητο να έχει εγγραφεί ο παραγωγός στον Συνεταιρισμό ως μέλος. Παραγωγοί που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού και δεν προσκομίζουν την ταυτότητα μέλους, δεν θα μπορούν να παραδώσουν σταφύλια. Οι μεταφορείς πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα του μέλους για το οποίο μεταφέρουν σταφύλια.

Σύσταση στους παραγωγούς πεδινών και ημιορεινών καταλλήλων περιοχών να προσπαθούν κατά το δυνατόν να μην παραδίνουν σταφύλια κάτω των 14,0 Βe για να επιτευχθεί, καλύτερη οινοποίηση των γλυκών  οίνων.

 

Για την οινοποίηση των γλυκών κρασιών με ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ με βάση την κείμενη νομοθεσία, θα παραληφθούν σταφύλια ως εξής:

1) Υγιή σταφύλια με Βe 12,5 και πάνω (ΚΟΙΝΑ) και στρεμματική απόδοση μέχρι 1000 κιλά το στρέμμα θα οινοποιηθούν ως ΠΟΠ-VDL και θα πάρουν προκαταβολή 0,20 €/κιλό.

2)  Σταφύλια με Βe 12,5 και πάνω (KOINA) και στρεμματική απόδοση  από 1000 μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα θα οινοποιηθούν ως γλυκό κρασί χωρίς Ονομασία Προέλευση και θα πάρουν προκαταβολή 0,17 €/κιλό.

3) Σταφύλια με Be 12,4 και κάτω (KOINA) ανεξαρτήτως στρεμματικής απόδοσης και ποιότητας θα οινοποιηθούν ως γλυκό κρασί χωρίς Ονομασία Προέλευση και θα πάρουν προκαταβολή 0,15 €/κιλό.

4) Υψηλόβαθμα υγιή σταφύλια, σε καφάσια, από διαλεχτά αμπέλια με Be 14,00 και πάνω (ΕΚΛΕΚΤΑ) και στρεμματική απόδοση μέχρι 530, θα οινοποιηθούν ως ΠΟΠ-VDN Grand-Cru και θα πάρουν προκαταβολή 0,40 €/κιλό.

5)  Υψηλόβαθμα υγιή σταφύλια, σε καφάσια, από διαλεχτά αμπέλια με Be 14,00 και πάνω (ΕΚΛΕΚΤΑ) και στρεμματική απόδοση μεγαλύτερη των 530 κιλών/στρέμμα και μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα, θα οινοποιηθούν ως ΠΟΠ-VDL ή ως γλυκό κρασί χωρίς Ονομασία Προέλευση και θα πάρουν προκαταβολή 0,20 €/κιλό.

Ο ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ θα προχωρήσει σε διαλογή σταφυλιών για λιάσιμο από τα προσκομιζόμενα  εκλεκτά  σταφύλια.

6) Επίσης θα παραλάβουμε και εφέτος σταφύλια για ειδική οινοποίηση (ΣΑΜΑΙΝΑ) από ημιορεινούς και ορεινούς Αμπελώνες για διασφάλιση υψηλής ποιότητας. Τα σταφύλια πρέπει να είναι υγιή, σε καφάσια, με Be 11 – 13.

Αυτά θα πάρουν προκαταβολή 0,22 €/κιλό.

΄Οσα από τα μοσχάτα αυτά σταφύλια (ΣΑΜΑΙΝΑ) προέρχονται από αμπελώνες με παραγωγή μέχρι 1000 κιλά/στρέμμα, θα χαρακτηρισθούν ΠΓΕ.

Οι ημέρες παραλαβής για Σάμαινα θα ορισθούν από τους Προϊσταμένους των Οιν/είων και τις ίδιες ημέρες θα παραλαμβάνονται με τα ίδια κριτήρια και τιμή και οι υπόλοιπες επιτρεπόμενες Λευκές οινοποιήσιμες ποικιλίες.

– Υγιή χαρακτηρίζονται τα σταφύλια, που δεν είναι συναπιδιασμένα, σάπια, κλούβια ή ξερά.

Tα συναπιδιασμένα, κλούβια, σάπια, ξηρά, γενικά υποβαθμισμένης ποιότητας σταφύλια ως και τα ανάμικτα, χαρακτηρίζονται Β’ ποιότητας και παίρνουν προκαταβολή  0,10 €/κιλό.

-Οι ημέρες παραλαβής Ερυθρών σταφυλιών ορίζονται ύστερα από συνεννόηση με τους Προϊσταμένους των Οιν/είων.

          7) Τα Ερυθρά σταφύλια Α’ ποιότητας προσκομιζόμενα σε καφάσια, θα πάρουν προκαταβολή 0,25 €/κιλό, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν βαθμό γλυκύτητας Βe 12 και άνω, θα προσκομισθούν τις ημέρες που θα ορίσουν τα Οιν/εία και θα πρέπει να είναι υγιή, με ανεπτυγμένο το κατάλληλο χρώμα τους, διαφορετικά  θα χαρακτηρίζονται β΄ ποιότητας.

         8) Τα Ερυθρά σταφύλια Β΄ ποιότητας  θα πάρουν  προκαταβολή 0,10 €/κιλό.

Συνοπτικά:

ΜΟΣΧΑΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΡΕΜ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΙ ΟΙΝΟΙ ΠΡΟΚΑΤ/ΛΗ
ΕΚΛΕΚΤΑ

Υγιή σε καφάσια με be 14 και πάνω

Μέχρι 530 κιλά/στρέμμα ΠΟΠ – VDN  – G.CRU 0,40 €/κιλό
ΕΚΛΕΚΤΑ

Υγιή σε καφάσια με be 14 και πάνω

Πάνω από 530 κιλά/στρέμμα και μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα ΠΟΠ-VDL ή Γλυκείς μη ΟΠΕ 0,20 €/κιλό
ΚΟΙΝΑ

Με Βe 12,5 και πάνω

Μέχρι 1000 κιλά/στρέμμα ΠΟΠ – VDL 0,20 €/κιλό
ΚΟΙΝΑ

Με  Be 12,5 και πάνω

Πάνω από  1000 κιλά/στρέμμα και μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα Γλυκείς μη ΟΠΕ 0,17 €/κιλό
ΚΟΙΝΑ

Με Be από 12,4 και κάτω ανεξαρτήτως στρεμματικής απόδοσης και ποιότητας

Στρεμματική απόδοση μέχρι 3000 κιλά Γλυκείς μη ΟΠΕ 0,15 €/κιλό
ΣΑΜΑΙΝΑ

Υγιή σε καφάσια 11-13 κατά τις ημέρες παραλαβής ΣΑΜΑΙΝΑ

Μέχρι 1000 κιλά/στρέμμα Ξηρό ΠΓΕ  

0,22 €/κιλό

Μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα Ξηρό, όχι ΠΓΕ

 

Β΄ ποιότητας Μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα Γλυκείς μη ΟΠΕ 0,10 €/κιλό
 

ΜΟΣΧΑΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

Υγιή, σε καφάσια, βιολογικής καλλιέργειας σταφύλια με Be 12,5 και άνω καθώς και τα αντίστοιχα μεταβατικού σταδίου. Μέχρι 1000 κιλά/στρέμμα ΠΟΠ – VDL Βιολογικό 0,35  €/κιλό
Υγιή σε καφάσια βιολογικής καλλιέργειας σταφύλια με Be 11-13 κατά τις ημέρες παραλαβής ΣΑΜΑΙΝΑ   Ξηρό Βιολογικό 0,28 €/κιλό
 

ΕΡΥΘΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ

Α΄ ποιότητας με ελάχιστο Be 12 Μέχρι 2500 κιλά/στρέμμα  

Ερυθρός και ροζέ οίνος

0,25 €/κιλό
Β΄ ποιότητας Μέχρι 2500 κιλά/στρέμμα 0,10 €/κιλό

 

Τα Μοσχάτα σταφύλια Βιολογικής καλλιέργειας θα προσκομίζονται  καθορισμένες μέρες στο Oινοποιείο Μαλαγαρίου, μετά από συνεννόηση με τους Γεωπόνους και τον Προϊστάμενο του Οινοποιείου.

Τα Μοσχάτα σταφύλια Βιολογικής καλλιέργειας  σε μεταβατικό στάδιο θα παραλαμβάνονται κάθε μέρα και στα δύο Οινοποιεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα παραλαβής του κάθε Οινοποιείου.

Για τα Μοσχάτα σταφύλια Βιολογικής καλλιέργειας και τα μεταβατικού σταδίου ισχύει ο υφιστάμενος ποιοτικός διαχωρισμός των σταφυλιών συμβατικής καλλιέργειας.

9) Τα υγιή, σε καφάσια, Βιολογικής καλλιέργειας Μοσχάτα σταφύλια με Be 12,5 και πάνω (καθώς και τα μεταβατικού σταδίου με τις ίδιες προδιαγραφές) που προορίζονται για Παρασκευή ΠΟΠ – VDL, με στρεμματική απόδοση μέχρι 1000 κιλά/στρέμμα, θα πάρουν προκαταβολή 0,35 €/κιλό.

10) Τα Βιολογικής καλλιέργειας Μοσχάτα σταφύλια για Οινοποίηση ξηρού οίνου, (καθώς και τα μεταβατικού σταδίου που προσκομίζονται τις ημέρες παραλαβής «ΣΑΜΑΙΝΑ») και πληρούν τις προδιαγραφές «ΣΑΜΑΙΝΑ» όπως τα αντίστοιχα συμβατικά, θα πάρουν προκαταβολή 0,28 €/κιλό.

Σε κάθε άλλη περίπτωση τα Βιολογικά ή μεταβατικού σταδίου σταφύλια, θα πάρουν την αντίστοιχη προκαταβολή των συμβατικών σταφυλιών.

Κατά την παράδοση των σταφυλιών οι παραγωγοί υποχρεούνται να δηλώνουν το τεμάχιο του αμπελουργικού μητρώου του από το οποίο προέρχονται τα σταφύλια.

Για να χαρακτηριστούν τα αμπελοτεμάχια ΠΟΠ ή ΠΓΕ, ώστε να παραχθούν απ΄αυτά οίνοι ΠΟΠ ή ΠΓΕ (και να δικαιούνται στρεμματικής ενίσχυσης), πρέπει να τηρούνται οι αναφερόμενες στρεμματικές αποδόσεις.

Ανά στρέμμα αμπελώνα δεν δικαιολογείται παραγωγή σταφυλιών μεγαλύτερη των 2500 κιλών στα Ερυθρά και 3000 κιλών στα λευκά σταφύλια.

Με το πέρας του τρυγητού, κάθε παραγωγός θα παραλάβει από τον συνεταιρισμό, αναλυτικό δελτίο με τις ποσότητες που έχει παραδώσει ανά αμπελοτεμάχιο, τον χαρακτηρισμό των σταφυλιών ανά κατηγορία οινοποίησης και την χρηματική του αξία.

Με βάση αυτό θα υποβάλλει υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά την δήλωση συγκομιδής του όπως προβλέπεται από την Νομοθεσία και αντίγραφό της θα προσκομίσει στο Συνεταιρισμό όπως ορίζει το Καταστατικό.  Για την υποβολή της μπορούν τα μέλη να απευθύνονται στον Συνεταιρισμό.

Οι παραγωγοί υποχρεούνται να προσκομίζουν τα σταφύλια αυθημερόν.

Εξουσιοδοτείται ο κ. Πρόεδρος να ρυθμίζει τα διάφορα θέματα που θα ανακύπτουν για την καλύτερη λειτουργία των Κέντρων παραλαβής και την καλύτερη οργάνωση της μεταφοράς του προϊόντος καθώς και την  καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Το κάθε μέλος μπορεί να κρατήσει κατ΄ ανώτατο όριο  500 κιλά από την σταφυλική παραγωγή του, για οινοποίηση, για ιδία χρήση, ή μεγαλύτερη ποσότητα για αδειοδοτημένη οικοτεχνία ή βιοτεχνία εκτός οινοποίησης, κατόπιν αίτησής του στο ΔΣ του Συνεταιρισμού και λήψη σχετικής θετικής απόφασης.

Τα κόμιστρα που θα παίρνουν όσοι παραγωγοί παραδίδουν τα σταφύλια τους στα Οιν/εία είναι τα παρακάτω:

 

Δ/Δ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ-ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ- ΕΥΡΩ
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 4,62 0,00462
ΑΓ.ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7,26 0,00726
ΑΜΠΕΛΟΥ 11,33 0,01133
ΒΑΘΕΟΣ 3,1 0,0031
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ 8,03 0,00803
ΔΡΑΚΑΙΩΝ 16,5 0,0165
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 16,5 0,0165
ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 2,5 0,0025
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 5,83 0,00583
ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 4,7 0,0047
ΚΟΝΤΑΚΕΙΚΩΝ 4,62 0,00462
ΚΟΝΤΕΙΚΩΝ 4,62 0,00462
ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ 7,48 0,00748
ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ 7,7 0,0077
ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ 6,93 0,00693
ΛΕΚΚΑΣ 3,7 0,0037
ΜΑΝΩΛΑΤΩΝ 10,12 0,01012
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 6,93 0,00693
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ 7,26 0,00726
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15,84 0,01584
ΜΥΛΩΝ 6,6 0,0066
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ 5 0,005
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 6,93 0,00693
ΠΑΓΩΝΔΑ 7,7 0,0077
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 3,1 0,0031
ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 16,94 0,01694
ΠΛΑΤΑΝΟΥ 6,93 0,00693
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 6 0,006
ΠΥΡΓΟΥ 15,4 0,0154
ΣΑΜΟΥ 3,1 0,0031
ΣΚΟΥΡΕΙΚΩΝ 6,93 0,00693
ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ 15,84 0,01584
ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΩΝ 11,33 0,01133
ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ 4,73 0,00473
ΧΩΡΑΣ 6,2 0,0062

 

 

 

Για τον ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡ/ΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΚΟΥΤΑΣ

print