Επείγουσα ανακοίνωση ψεκασμού ευδεμίδας

649

Ειδοποιούνται οι αμπελοκαλλιεργητές που έχουν αμπέλια στις περιοχές :

Μυτιληνιών ,  Βουρλιωτών – Μανωλατών – Αμπέλου στο ύψος των χωριών , Κοντακαιϊκων,  Υδρούσσας,  Καρλοβασίου μέχρι και τα Σακουλέικα και  Λέκας

          να ψεκάσουν  από σήμερα και μέχρι δύο μέρες το αργότερο, για αντιμετώπιση της ευδεμίδας ( σαπίλας ) με Runner ή άλλο εντομοκτόνο που να περιέχει την ίδια δραστική ουσία (methoxyfenozide) . Ο ψεκασμός αυτός θα πρέπει να επαναληφθεί σε 15 μέρες με σκευάσματα Βακίλου Θουριγγίας (Μπακτοσπεϊνη, Μπακτεσίν).

Οι βιοκαλλιεργητές που έχουν αμπέλια στις παραπάνω περιοχές πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά τα σκευάσματα Βακίλου Θουριγγίας (Αγκρί,  Μπακτοσπεϊνη,  Μπακτεσίν)   κάνοντας τον πρώτο ψεκασμό ή σκόνισμα σε πέντε μέρες  από σήμερα και επανάληψη σε   10 – 15 μέρες.

Κατά τις επεμβάσεις πρέπει να βρέχονται ή να σκονίζονται σχολαστικά τα σταφύλια και μπορεί, όπου τα σταφύλια δεν έχουν γυαλίσει, να συνδυαστούν με σκευάσματα για ωίδιο.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλα εντομοκτόνα εκτός των προτεινόμενων γιατί υπάρχει κίνδυνος υπολειμμάτων στο προϊόν .

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί να απευθύνονται στους Γεωπόνους του  ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ στα τηλέφωνα  22730-87510 και  2273035760.

Ο Υποδ/ντής  Πρωτογενή Τομέα

ΧΑΡΜΠΗΣ ΘΕΔΩΡΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

print