Ο Βαγγέλης Δρίσκας εκθειάζει τις «Ψηλές Κορφές»

2717

Η αναφορά του Β. Δρίσκα στις «Ψηλές Κορφές» από το 34ο λεπτό.

print