Ο Βαγγέλης Δρίσκας εκθειάζει τις “Ψηλές Κορφές”

3725

Η αναφορά του Β. Δρίσκα στις “Ψηλές Κορφές” από το 34ο λεπτό.

print