Το νέο Δ.Σ. Του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ

3301

Συγκροτήθηκε την Τετάρτη 14 Δεκέμβριου 20016 το νέο διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ. Κατόπιν ψηφοφορίας το προεδρείο διαμορφώνεται:

Ιωάννης Σκούτας Προέδρος

Γεώργιος Κιουλάφας Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Καραβοκυρός Γραμματέας

Μαρία Βαγιανού Ταμίας

Μέλη:

Ευάγγελος Χαριλάου

Κων/νος Καμπούρης

Στυλιανός Μιχάλαινας