ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2019

303
Ολοκληρώνεται την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 η εξόφληση εσοδείας του έτους 2019 στους αμπελοκαλλιεργητές-μέλη του ΕΟΣ Σάμου.
Για τον
ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ
ΗΛΙΑΣ Λ. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
print