Έρευνα αγοράς σαμιακών ποιοτικών κρασιών

607

ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΚΡΑΣΙΩΝ 
από το 92,9% ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Σε πανελλαδική έρευνα αγοράς του ΕΟΣ Σάμου

Με σκοπό την καταγραφή της άποψης των Ελλήνων καταναλωτών για τα ποιοτικά κρασιά στην νέα, μετά την πανδημία εποχή, ο «ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΑΜΟΥ» (ΕΟΣ Σάμου) εκπόνησε διαδικτυακά μια πανελλαδική έρευνα αγοράς, με δομημένο ερωτηματολόγιο, σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Αιγαίου και Ιωαννίνων και επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Δημήτρη Σκάλκο.

Η έρευνα αποτελεί μέρος του ερευνητικού προγράμματος NUTRIWINE που εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου 2014-2020 της Περιφέρειας Β. Αιγαίου με Κωδικό Πράξης: ΒΑΡ2-0060608 (κωδικό ΟΠΣ 3901), συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, που υλοποιεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής):

 www.samoswine.gr/R&D/nutriwine

Η έρευνα εκπονήθηκε πανελλαδικά (με χρήση google platform) κατά το διάστημα Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2022 με δείγμα 1493 απαντήσεων σε 25 συνολικά ερωτήσεις, στατιστική επεξεργασία με cross and Chi-square tests, και τίτλο: 

ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ 

ΣΤΗΝ ΜΕΤΑ ΚΟΡΩΝΟΪΟ ΕΠΟΧΗ

Τα ευρήματα, πέραν της εξαιρετικής αναγνώρισης των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των κρασιών του Συνεταιρισμού Σάμου (92,9%) αποδεικνύουν και τις όποιες αλλαγές στις προτιμήσεις τους κατά τη νέα, μετά τον κορωνοϊό, εποχή.

Οι καταναλωτές έχουν ήδη μειώσει την κατανάλωση κρασιού (-5,1%), αγοράζοντας μόνο μία φιάλη μηνιαίως, με κόστος που κυμαίνεται από 10 έως 20 ευρώ, κατά μέσο όρο. Αγοράζουν το κρασί λιγότερο από το super market (-4,2%), οι περισσότεροι διαδικτυακά (+1,8%), και κατά το ίδιο ποσοστό από άλλα σημεία, όπως κάβες. Πίνουν κρασί περισσότερο στο σπίτι (+6%), με φίλους (+1,6%) αντί των χώρων εστίασης (-8,2%), στα μπαρ (-8,9), στα night clubs (-5,8%), ή στις γιορτές (-3,2%). 

Συνεχίζουν να προτιμούν τον κανόνα «κόκκινο με κόκκινο, άσπρο με άσπρο» όσον αφορά την επιλογή κρασιού με το φαγητό, κρέας η ψάρι. 

Επιλέγουν το ποιοτικό κρασί, με έμφαση πρωτίστως στη γεύση (94,5%), το άρωμα (83 %) και τρίτο κατά σειρά την αξία του σε σχέση με το κόστος (72,8%).  Με παρόμοια σειρά χαρακτηριστικών, επιλέγουν και το ποιοτικό σαμιώτικο κρασί, το οποίο έχει δοκιμάσει το 53% των ερωτηθέντων, ενώ το 32,3% το επιλέγει και το πίνει περιστασιακά. Η θετική άποψη ωστόσο όλων των ερωτηθέντων για την ΥΨΗΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΑΜΙΑΚΩΝ ΟΙΝΩΝ είναι εντυπωσιακό πως ανέρχεται στο 92,9%!!  

Τα αποτελέσματα της έρευνας, που αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία για τη νέα διαμόρφωση της αγοράς, χρησιμοποιούνται ήδη από το Εμπορικό Τμήμα του Οινοποιητικού Συνεταιρισμού της Σάμου στο πλαίσιο της στρατηγικής προβολής και προώθησης των κρασιών της, με βασικό στόχο την αύξηση της περιστασιακής κατανάλωσης από 32% σε τουλάχιστον 50%, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα..  

Η έρευνα, με αναλυτικά στοιχεία ως προς τη μεθοδολογία, την ανάλυση και τα αποτελέσματα, έχει ήδη δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό sustainability: «The impact of COVID-19 on consumers’ motives in purchasing and consuming quality Greek wine», sustainability, 2022, 14, 7769, 1-23, είναι διαθέσιμη και  διαδικτυακά, στο: https://doi.org/10.3390/su14137769.