Ανακοίνωση πληρωμής

1366

Ο Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ ανακοινώνει ότι από 14/12/2020 ξεκινά η πληρωμή των παραγωγών για την εσοδεία 2020.

 

Για τον
ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΗΛΙΑΣ Λ. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ