Ανακοίνωση φυτοπροστασίας

1515

Ενημερώνουμε τους αμπελοκαλλιεργητές ότι έχει παρατηρηθεί προσβολή ωιδίου (συναπίδι) σε διάφορες αμπελουργικές περιοχές του νησιού. Το βλαστικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται τώρα οι αμπελώνες είναι ιδιαίτερα κρίσιμο αφού οι βλαστοί, τα φύλλα και οι νεαρές ταξιανθίες είναι τρυφερά και προσβάλλονται εύκολα από το μύκητα. Για το λόγο αυτό συστήνουμε στους αμπελοκαλλιεργητές να κάνουν τακτικό έλεγχο στους αμπελώνες τους και ανά 15ήμερο να κάνουν τις απαραίτητες επεμβάσεις φυτοπροστασίες (ψεκασμό ή θείωση). Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται εναλλαγές στα χρησιμοποιούμενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ώστε να αποτραπεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας του ωιδίου. Η χρήση θείου είτε σε βρέξιμη μορφή μαζί με άλλα ωιδιοκτόνα είτε ως θειάφι επίπασης συμβάλλει στην αποτροπή της ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών ωιδίου και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της φυτοπροστασίας. Σε κάθε περίπτωση οι παραγωγοί να συμβουλεύονται τους γεωπόνους του συνεταιρισμού.

Σε ορισμένες ορεινές περιοχές των Μανολατών έχει παρατηρηθεί η εμφάνιση σε αμπελώνες μεγάλων πληθυσμών φυλλοφάγου εντόμου (κάμπια) που καταστρέφει το σύνολο της νεαρής βλάστησης. Συστήνουμε στους αμπελοκαλλιεργητές να κάνουν έλεγχο στους αμπελώνες τους και σε περίπτωση που διαπιστώσουν προσβολή να επικοινωνήσουν άμεσα με τους γεωπόνους του συνεταιρισμού για να λάβουν οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση του εντόμου.

Για τον
ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ
ΧΑΡΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ