ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

1157

Ενημερώνουμε τους αμπελοκαλλιεργητές ότι οι βροχοπτώσεις και η υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία δημιουργούν συνθήκες ευνοϊκές για την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών στα αμπέλια και θα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα επεμβάσεις φυτοπροστασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε αμπελώνες όπου την περσινή καλλιεργητική περίοδο είχαν εντοπιστεί προσβολές.

Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των ασθενειών είναι η πρόληψη. Για το λόγο αυτό συστήνεται ψεκασμός με κατάλληλο συνδυασμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το ωϊδιο, τον περονόσπορο και τη φόμοψη. Ο ψεκασμός να επαναληφθεί σε 15 μέρες  με τον ίδιο συνδυασμό φυτοπροστατευτικών προϊόντων. 

Οι γεωπόνοι του Ε.Ο.Σ. ΣΑΜΟΥ είναι πάντα διαθέσιμοι για παροχή οδηγιών και επισκέψεις στους αμπελώνες κάθε ενδιαφερόμενου παραγωγού μέλους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2273087510 (εσωτ. 528) Μαλαγάρι Σάμου (Χαρμπής Θεόδωρος Γεωπόνος)  και 2273035760 (Γεωργικά Εφόδια Καρλοβάσου Παπουτσής Δημήτριος Γεωπόνος) .

Για τον
ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΧΑΡΜΠΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ