ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

528

Οι αμπελοκαλλιεργητές αυτήν την εποχή πρέπει να επισκέπτονται συχνά τους αμπελώνες για να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν προσβολές από περονόσπορο. Tα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας (κηλίδες λαδιού, εξανθήσεις) διαπιστώνονται σε  φύλλα της νεαρής βλάστησης και κυρίως σε ποικιλίες επιτραπέζιας χρήσης όπως το κολοκυθάτο.

Οι προσβολές αρχίζουν συνήθως στο παρόν βλαστικό στάδιο. Οι συχνές βροχοπτώσεις με υψηλή σχετική υγρασία και θερμοκρασίες γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκδήλωση της ασθένειας ιδιαίτερα όταν τα φαινόμενα αυτά  είναι επαναλαμβανόμενα για αρκετές ημέρες.

Σε περιοχές που η ασθένεια εμφανίζεται συχνά συστήνετε ένας προληπτικός ψεκασμός με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο μυκητοκτόνο, όταν η βλάστηση αποκτήσει μήκος 8-10 εκ. περίπου. Ο ψεκασμός αυτός μπορεί να συνδυαστεί με κατάλληλο φυτοφάρμακο για την αντιμετώπιση του ωϊδίου. Για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας, είναι ανάγκη να γίνεται ορθολογική εναλλαγή μυκητοκτόνων από διαφορετικές κατηγορίες. Οι βιοκαλλιεργητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν χαλκούχο σκεύασμα σε συνδυασμό με βρέξιμο θειάφι.

Ο ψεκασμός σε αυτό το βλαστικό στάδιο είναι ιδιαίτερα σημαντικός, διότι σε περίπτωση που δεν καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι πρωτογενείς μολύνσεις και εφόσον επικρατήσουν κατόπιν ευνοικές για την ανάπτυξη ασθενειών συνθήκες, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να εμφανιστεί επιδημία  ασθένειας αργότερα, τον Μάιο ή στις αρχές Ιουνίου, με καταστροφικά για την παραγωγή αποτελέσματα.

Καλλιεργητικά μέτρα που βελτιώνουν την κυκλοφορία του αέρα μέσα στον αμπελώνα και που συντελούν στο ταχύτερο στέγνωμα των φυτών από τη βροχή ή τη δροσιά, συμβάλουν καθοριστικά στον περιορισμό της σοβαρότητας των μυκητολογικών ασθενειών.

Τέτοια μέτρα είναι:
1) τα ισορροπημένα  κλαδέματα αλλά και το βλαστολόγημα (αργολόγημα) που συντελούν στον περιορισμό της βλάστησης
2) η καταστροφή των ζιζανίων και
3) ο περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης, που οδηγεί σε υπερβολική και ευαίσθητη σε προσβολές βλάστηση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι αμπελοκαλλιεργητές μπορούν να απευθύνονται στους γεωπόνους του συνεταιρισμού.

ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Ο.Σ. ΣΑΜΟΥ

ΧΑΡΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ