ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΥΔΕΜΙΔΑΣ 2022

643

Ειδοποιούνται οι αμπελοκαλλιεργητές  που έχουν αμπέλια στις περιοχές : 

Μυτιληνιών μέχρι και Ρόγκια, Βουρλιωτών-Μανωλατών-Αμπέλου μέχρι τα χωριά, Λογαράδες Αγίου Κωνσταντίνου, Κοντακεϊκων, Υδρούσσας, Κάμπου Καρλοβασίου, Φουρνιώτικο Ρέμα, Ξυδιάς, Αγ. Αικατερίνη , Ξυλάκι και  Λέκας μέχρι το χωριό

 να ψεκάσουν  από σήμερα, 14 Ιουνίου 2022 και μέχρι δύο μέρες το αργότερο, για αντιμετώπιση της ευδεμίδας ( σαπίλας ) με Χελγκάρ (Fenoxycarb 25 %) ( ή παρόμοιας δράσης εντομοκτόνο) . 

Οι βιοκαλλιεργητές που έχουν αμπέλια στις παραπάνω περιοχές πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά τα σκευάσματα Βακίλου Θουριγγίας (Αγκρί, Μπακτοσπεϊνη, Μπακτεσίν)   κάνοντας τον πρώτο ψεκασμό ή σκόνισμα σε πέντε μέρες  από σήμερα και επανάληψη σε   10 – 15 μέρες.

Κατά τις επεμβάσεις πρέπει να βρέχονται ή να σκονίζονται σχολαστικά τα σταφύλια και μπορεί να συνδυαστούν με σκευάσματα για ωίδιο .

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλα εντομοκτόνα εκτός των προτεινόμενων γιατί υπάρχει κίνδυνος υπολειμμάτων στο προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί να απευθύνονται στους Γεωπόνους της ΕΟΣΣ στα τηλέφωνα  22730-87510 (εσωτ 528) και  22730-35760.

Για τον Ε.Ο.Σ.ΣΑΜΟΥ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ