ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΥΔΕΜΙΔΑΣ 2024

100

Ειδοποιούνται οι αμπελοκαλλιεργητές  που έχουν αμπέλια στις περιοχές :

Ηραίον, Κάμπος Χώρας , Μεσόκαμπος, Καλάμι – Δροσιά – Βλαμαρή Βαθέος, Κοκκάρι, Κάμπος Βουρλιωτών, Τσαρλύ, Παλιοχώρι και Άγ. Κωνσταντίνο μέχρι Λογαράδες

να ψεκάσουν  από 4 Ιουλίου 2024 και μέχρι δύο μέρες το αργότερο, για αντιμετώπιση της ευδεμίδας με Mimic ( ή παρόμοιας δράσης εντομοκτόνο) ή πυρεθρίνη, ανάλογα με το χρόνο εκτέλεσης του ψεκασμού.

Οι βιοκαλλιεργητές  που  έχουν αμπέλια στις παραπάνω περιοχές πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά τα σκευάσματα Βακίλου Θουριγγίας (Ντιπελ, Μπακτοσπεϊνη, Μπακτεσίν)   κάνοντας τον πρώτο ψεκασμό ή σκόνισμα σε πέντε μέρες από σήμερα και επανάληψη σε  10 – 15 μέρες.

Κατά τις επεμβάσεις πρέπει να βρέχονται ή να σκονίζονται σχολαστικά τα σταφύλια και μπορεί να συνδυαστούν με σκευάσματα για ωίδιο .

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλα εντομοκτόνα εκτός των προτεινόμενων, γιατί υπάρχει κίνδυνος υπολειμμάτων στο προϊόν .

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί να απευθύνονται στους Γεωπόνους του ΕΟΣ Σάμου στα τηλέφωνα  22730-32662 και  22730-35760.

Κατά την εκτέλεση του ψεκασμού οι παραγωγοί να παίρνουν τα προβλεπόμενα μέσα προστασίας ( μάσκα, φόρμα ψεκασμού, γάντια )

 

Για τον Ε.Ο.Σ.ΣΑΜΟΥ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΤΗΛ:6938631727