ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΕΥΔΕΜΙΔΑΣ

170

Ειδοποιούνται οι αμπελοκαλλιεργητές  για όλες  τις περιοχές του νησιού να ψεκάσουν από σήμερα, Δευτέρα 27  Μαϊου 2024 και μέχρι δύο μέρες, το αργότερο, για αντιμετώπιση της ευδεμίδας (σαπίλας) με Karate, Decis (ή καποιο άλλο  εντομοκτόνο πυρεθρίνης.)  

Οι βιοκαλλιεργητές που  έχουν αμπέλια στις παραπάνω περιοχές πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά τα σκευάσματα Βακίλου Θουριγγίας (Ντιπελ, Μπακτοσπεϊνη, Μπακτεσίν) κάνοντας τον πρώτο ψεκασμό ή σκόνισμα σε πέντε ημέρες από σήμερα και επανάληψη σε 10 – 15 μέρες.

Οι παραγωγοί που είναι ενταγμένοι στο «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ» πρέπει ΑΜΕΣΑ να τοποθετήσουν τους εξατμιστήρες στα αμπελοτεμάχιά τους.

Επειδή οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη μυκητολογικών ασθενειών και κυρίως περονοσπόρου και ωϊδίου, συστήνεται στους παραγωγούς να χρησιμοποιήσουν συνδυαστικά και κατάλληλα φυτοφάρμακα για την αντιμετώπιση των ασθενειών αυτών. Σημειώνεται ότι  καλλιεργητικές επεμβάσεις όπως το αργολόγημα, το βλαστόκομμα και το ξεφύλλισμα, επειδή δημιουργούν καλύτερες συνθήκες αερισμού και μειώνουν την υγρασία κοντά στα σταφύλια, συμβάλλουν στην επιτυχία της φυτοπροστασίας και τη βελτίωση της ποιότητας.

Κατά τις επεμβάσεις πρέπει να βρέχονται ή να σκονίζονται σχολαστικά τα σταφύλια. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται φυτοφάρμακα εκτός των προτεινόμενων από τους γεωπόνους γιατί υπάρχει κίνδυνος υπολειμμάτων στο προϊόν .

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί να απευθύνονται στους γεωπόνους της ΕΟΣΣ στα τηλέφωνα  22730-35760 και  22730-32662

Για τον Ε.Ο.Σ.ΣΑΜΟΥ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ