ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

601

Η Ανάσταση κάνει: «βουνά να σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους …» (Οδ. Ελύτης)

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ στην ελπίδα!

Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου.