ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ο.Σ Σάμου

1885

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ

 

Ο Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προτάσεις για  για αγορά, ενοικίαση ή άλλη πρόταση αξιοποίησης  των παρακάτω ακινήτων του:

 1. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Αγίων Θεοδώρων Σάμου, 120 τμ.
 2. Σταφυλοδόχος εντός οικισμού Αγίων Θεοδώρων Σάμου, 42 τμ.
 3. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Κοντεϊκων Σάμου, 115 τμ.
 4. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Παγώνδα Σάμου, 80 τμ.
 5. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Παγώνδα Σάμου, 135 τμ.
 6. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Παγώνδα Σάμου, 482 τμ.
 7. Επαγγελματική στέγη εντός οικισμού Παγώνδα Σάμου, 43 τμ.
 8. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Πανδρόσου Σάμου, 100 τμ.
 9. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Μεσογείων Σάμου, 90 τμ.
 10. Αγροτική αποθήκη με γραφείο στον όροφο, εντός οικισμού Πύργου, 307 τμ.
 11. Οικόπεδο εντός οικισμού Πύργου, 420 τμ.
 12. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Σταυρινήδων, 166 τμ.

Επίσης προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει πρόταση για αγορά επαγγελματικής στέγης εντός οικισμού Βαθέος, θέση Ποταμάκι, 160 τμ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πάρουν πληροφορίες και στοιχεία για τα ως άνω ακίνητα, από τα γραφεία του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στο Μαλαγάρι Σάμου τηλ. 22730 87510 –  εσωτ. 530 και ΦΑΞ: 2273023907.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στα γραφεία του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στο Μαλαγάρι, μέχρι και την Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018.

 

Για τον

ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΗΛΙΑΣ Λ. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ