ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Νέου Ενιαίου Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Σάμου

2684

Τα μοναδικά θέματα που απασχόλησαν την πρώτη Γενική Συνέλευση του Νέου Ενιαίου Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Σάμου ήταν η επικύρωση του νέου καταστατικού που θα διέπει στο εξής τον συνεταιρισμό και η εκλογή του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο – όπως ορίζει η νομοθεσία – έχει  μοναδικό σκοπό να οδηγήσει το σώμα σε εκλογές.

Συνεταιριστές από όλες τις οινοπαραγωγικές περιοχές της Σάμου έδωσαν το παρόν σε αυτή τη 1η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής 23 Οκτώβρη στο «Κλειστό Γυμναστήριο» Βαθέος. Μετά τον αγιασμό που τελέστηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σάμου κ. Ευσέβιο, η νομική σύμβουλος της οργάνωσης κα Άννα Αριάδνη Μητροπούλου και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσαν τους καλλιεργητές σχετικά με τις αλλαγές στη δομή και λειτουργία της Ε.Ο.Σ.Σ η οποία από «Ένωση» μετατρέπεται πλέον σε «Πρωτοβάθμιο Συνεταιρισμό».

Η νομική μορφή του παραμένει ίδια καθώς δεν μετατρέπεται ούτε σε εταιρεία, ούτε σε ομάδα παραγωγών, αλλά παραμένει Αγροτικός Οινοποιητικός Συνεταιρισμός. Εξ αιτίας όμως αναγκαστικής εφαρμογής της υφιστάμενης νομοθεσίας δεν μπορεί να είναι πλέον δευτεροβάθμιο όργανο – δηλαδή Ένωση Συνεταιρισμών – αλλά  μετατρέπεται σε Πρωτοβάθμιο Συνεταιρισμό (δηλ. Ένωση αμπελουργών). Αυτό σημαίνει ότι μέλη της δεν θα είναι πλέον οι 24 πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί αλλά οι 2.200 περίπου αμπελοκαλλιεργητές της Σάμου.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Κατ’ αυτή τη διάσταση, κάθε Γενική Συνέλευση δεν θα απαρτίζεται πλέον από τους 70 έως 80 αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών αλλά από ένα ευρύτατο σώμα στο οποίο θα έχουν δικαίωμα παρουσίας και ψήφου και τα 2.200 περίπου φυσικά μέλη αυτών των συνεταιρισμών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο με θητεία που παραμένει τετραετής, θα εξακολουθεί να απαρτίζεται από 7 εκλεγμένα μέλη, η εκλογή του όμως θα γίνεται μετά από καθολική ψηφοφορία των μελών. Επίσης, θα εξακολουθεί να υφίσταται τριμελές Εποπτικό Συμβούλιο.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μετά την ψηφοφορία εξελέγησαν ως μέλη του προσωρινού διοικητικού συμβουλίου, οι:

Σκούτας Ιωάννης

Χαριλάου Ευάγγελος

Γιαννικάκης Στυλιανός

Καραγιαννίδου Χριστίνα

Βαγιανού Μαρία

Κιουλάφας Γεώργιος

Καραβοκυρός Νικόλαος

ΑΡΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

Η «άρση αναγκαστικότητας» η οποία επιβλήθηκε από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 902/51563/27-04-2016, από ότι διαφάνηκε στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, έχει αμφίδρομα αποτελέσματα.

Από τη μια τα φυσικά μέλη (αμπελουργοί) δεν είναι αναγκασμένα να συμμετέχουν στο νέο Συνεταιρισμό, αλλά μπορούν να επιλέξουν άλλες λύσεις εμπορίας του προϊόντος τους.

Από την άλλη, οι νέοι αμπελουργοί δεν είναι αυτόματα μέλη του Συνεταιρισμού (όπως συνέβαινε έως σήμερα) αλλά θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εισδοχής. Η αίτηση θα εξετάζεται από το νέο Συνεταιρισμό και η αποδοχή της ή όχι, εναπόκειται στη θέληση των μελών του Συνεταιρισμού όπως αυτή θα εκφράζεται μέσα από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ.

Κατά την δημιουργία βέβαια του νέου συνεταιρισμού, όλα τα εν ενεργεία έως σήμερα μέλη των πρωτοβάθμιων συνεταιρισμών θεωρούνται αυτόματα μέλη και του νέου συνεταιρισμού, με εξαίρεση τα μέλη εκείνα που ζήτησαν με αίτηση τη διαγραφή τους.

Ο παραγωγός που θα επιλέξει να συμμετέχει -με βάση το ψηφισθέν καταστατικό- έχει υποχρέωση να παραδίδει στο Συνεταιρισμό το σύνολο της παραγωγής του με εξαίρεση ένα μικρό μέρος, για ιδιοκατανάλωση. Εξαίρεση προβλέπεται και σε κάποιες περιπτώσεις αδειοδοτημένης οικοτεχνίας. Ο Συνεταιρισμός από την πλευρά του έχει υποχρέωση να παραλαμβάνει το σύνολο της παραγωγής των μελών του.

Η δέσμευση του παραγωγού κατά την είσοδο του ισχύει για 6 έτη με μόνη εξαίρεση λόγους ανωτέρας βίας. Σε περιπτώσεις διαγραφής, ο παραγωγός δεν έχει δικαίωμα αίτησης επανένταξης, πριν παρέλθει τριετία.