Δήλωση ζημιάς από ανεμοθύελλα

164

Oι αμπελοκαλλιεργητές μέλη του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ που έχουν υποστεί σοβαρή ζημιά από την ανεμοθύελλα  στις 24/04/2024, καλούνται μέχρι τις  10/05/2024  να προσέλθουν στα γραφεία του Συνεταιρισμού, εργάσιμες μέρες και ώρες, για την υποβολή αίτησης αποζημίωσης. 

Αρμόδιοι για την επικοινωνία στην Ανατολική Σάμο η κα Σταυριανού Ελένη (τηλ.  επικοινωνίας 2273087510-εσωτ. 527)  και για την Δυτική Σάμο ο κ. Κάρλας Νικόλαος (τηλ. επικοινωνίας  2273032662).

Για τον 

ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΚΟΥΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ