ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

628

Ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου (ΕΟΣ Σάμου), με στόχο την καταγραφή της άποψης των Ελλήνων καταναλωτών και τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν ελληνικά ποιοτικά κρασιά στη μετά COVID εποχή, εντάσσει στα πλαίσια του προγράμματος NUTRIWINE μια σημαντική έρευνα αγοράς στην οποία σας καλεί να απαντήσετε, με τήρηση όλων των προτύπων ασφάλειας προσωπικών δεδομένων:

Η έρευνα αυτή, παραγματοποιείται σε συνεργασία με το εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αφορά στον τρόπο και τα κριτήρια με τα οποία ο μέσος καταναλωτής αγοράζει ποιοτικά ελληνικά κρασιά.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της έρευνας αυτής, θεωρούμε πως θα προσφέρουν σημαντικά ποσοστιαία στοιχεία καταγραφής των προτιμήσεων του μέσου Έλληνα καταναλωτή, πράγμα που θα συντελέσει στην ποιοτική αναβάθμιση των οίνων ώστε να καλυφθούν πλήρως οι απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού.

Παρακαλούμε, δαπανήστε λίγα λεπτά από το χρόνο σας, για να καταγραφεί η γνώμη και οι απόψεις σας για το σαμιώτικο κρασί του Συνεταιρισμού:

https://forms.gle/QeQx4bcQrjtsuxnm9