Δηλώσεις συγκομιδής σταφυλιών

2610

Έως και 30 Νοεμβρίου 2016 θα πρέπει οι αμπελουργοί  Σάμου και Ικαρίας να υποβάλλουν την  δήλωση συγκομιδής σταφυλιών  οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος 2016, μέσω των ψηφιακών εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής  της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου,  αναφορικά με το πρόγραμμα επιδότησης των μικρών νησιών του Αιγαίου πελάγους  (στρεμματική ενίσχυση), κατά την υποβολή της Δήλωσης Συγκομιδής οι παραγωγοί, για τη συμμετοχή τους στο εν λόγω πρόγραμμα, θα πρέπει να συμπληρώσουν ανά αγροτεμάχιο τα πεδία της αίτησης για ένταξη  στο πρόγραμμα και συμμετοχής ή μη σε οργάνωση παραγωγών.

Για τα νησιά  όπως η Ικαρία , που δεν υπάρχει οργάνωση παραγωγών,  με Υπουργική Απόφαση που πρόκειται να εκδοθεί,  θα δίδεται η δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα στρεμματικής ενίσχυσης αμπελώνων ΠΟΠ-ΠΓΕ και για μεμονωμένους αμπελουργούς. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η παράδοση σταφυλιών  σε οινοποιείο, η υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ και η υποβολή δήλωσης συγκομιδής με συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων για συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Στην περίπτωση που υποβλήθηκαν δηλώσεις συγκομιδής  χωρίς να συμπληρωθούν τα προαναφερόμενα πεδία, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης της δήλωσης, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.