ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΡΥΓΗΤΟΥ 2023 Για τα Μέλη του Συνεταιρισμού

715

Η Διοίκηση του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ συνεχίζει και φέτος τις βελτιώσεις των τιμών που λαμβάνει ο παραγωγός. Στην προσπάθεια για καλύτερη οργάνωση του τρύγου και την καλύτερη ποιότητα των οίνων, το Δ.Σ έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

Η παραλαβή των σταφυλιών για τον Τρυγητό 2023 θα γίνεται στο Οινοποιείο Καρλοβάσου, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινώνεται σε εβδομαδιαία βάση.

Για την παράδοση των σταφυλιών είναι απαραίτητο ο παραγωγός να είναι μέλος του Συνεταιρισμού. Παραγωγοί που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού και δεν προσκομίζουν την ταυτότητα μέλους, δεν θα μπορούν να παραδώσουν σταφύλια. Οι μεταφορείς πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα του μέλους για το οποίο μεταφέρουν σταφύλια. Γίνεται ιδιαίτερη σύσταση στους παραγωγούς πεδινών και ημιορεινών κατάλληλων περιοχών να προσπαθούν, κατά το δυνατόν, να μην παραδίνουν σταφύλια κάτω των 14,0 Βe για να επιτευχθεί καλύτερη οινοποίηση των γλυκών οίνων.

Με βάση την κείμενη νομοθεσία για τους ΠΟΠ και ΠΓΕ οίνους κλπ και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συνεταιρισμού, η παραλαβή σταφυλιών θα γίνεται ως ακολούθως:

 • Υγιή Μοσχάτα σταφύλια με Βe 12,5 και πάνω (ΚΟΙΝΑ), στρεμματική απόδοση μέχρι 1000 κιλά το στρέμμα, που θα οινοποιηθούν ως ΠΟΠ-VDL. Τιμή 0,42 €/κιλό.
 • Μοσχάτα σταφύλια με Βe 12,5 και πάνω (KOINA), στρεμματική απόδοση από 1000 μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα που θα οινοποιηθούν ως γλυκό κρασί χωρίς Ονομασία Προέλευσης. Τιμή 0,26 €/κιλό.
 • Μοσχάτα σταφύλια με Be 12,4 και κάτω (KOINA), ανεξαρτήτως στρεμματικής απόδοσης και ποιότητας, που θα οινοποιηθούν ως γλυκό κρασί χωρίς Ονομασία Προέλευσης. Τιμή 0,20 €/κιλό.
 • Υψηλόβαθμα υγιή Μοσχάτα σταφύλια, σε καφάσια, από διαλεχτά αμπέλια με Be 14,00 και πάνω (ΕΚΛΕΚΤΑ), με στρεμματική απόδοση μέχρι 530 κιλά το στρέμμα, θα οινοποιηθούν ως ΠΟΠ-VDN Grand Cru.Τιμή 0,73 €/κιλό.
 • Υψηλόβαθμα υγιή Μοσχάτα σταφύλια, σε καφάσια, από διαλεχτά αμπέλια με Be 14,00 και πάνω (ΕΚΛΕΚΤΑ), με στρεμματική απόδοση μέχρι 1000 κιλά/στρέμμα, θα οινοποιηθούν ως ΠΟΠ-VDL. Τιμή 0,54 €/κιλό
 • Υψηλόβαθμα υγιή Μοσχάτα σταφύλια σε καφάσια από διαλεχτά αμπέλια με Be 14,00 και πάνω (ΕΚΛΕΚΤΑ), με στρεμματική απόδοση μεγαλύτερη των 1000 κιλών/στρέμμα και μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα, θα οινοποιηθούν ως γλυκό κρασί χωρίς Ονομασία Προέλευσης. Τιμή 0,50 €/κιλό.
 • Ο ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ θα προχωρήσει σε διαλογή Μοσχάτων σταφυλιών για λιάσιμο από τα προσκομιζόμενα εκλεκτά σταφύλια.
 • Θα παραληφθούν και εφέτος Μοσχάτα σταφύλια για ειδική οινοποίηση ξηρών οίνων (ΣΑΜΑΙΝΑ) από ημιορεινούς και ορεινούς αμπελώνες για διασφάλιση υψηλής ποιότητας. Οι ημέρες παραλαβής για Σάμαινα θα ανακοινώνονται από το Οινοποιείο.
 • Τα Μοσχάτα σταφύλια πρέπει να είναι υγιή, σε καφάσια, με Be 11 – 13.
 • Μοσχάτα σταφύλια (ΣΑΜΑΙΝΑ) με Βe 11 – 13 με στρεμματική απόδοση έως 1000 κιλά/στρέμμα θα οινοποιηθούν ως ΠΓΕ – Αιγαίο Πέλαγος. Τιμή 0,54 €/κιλό.
 • Μοσχάτα σταφύλια (ΣΑΜΑΙΝΑ) με Βe 11 – 13 με στρεμματική απόδοση μεγαλύτερη των 1000 κιλών το στρέμμα και μέχρι 3000 κιλά το στρέμμα, θα οινοποιηθούν ως Ξηρός Επιτραπέζιος. Τιμή 0,50 €/κιλό
 • Τις ημέρες παραλαβής «Σάμαινα», θα παραλαμβάνονται και οι υπόλοιπες επιτρεπόμενες Λευκές οινοποιήσιμες ποικιλίες. Υγιή σταφύλια με Be 11 – 13, τιμή 0,50 €/κιλό.
 • Υγιή χαρακτηρίζονται τα σταφύλια, που δεν είναι συναπιδιασμένα, σάπια, κλούβια ή ξερά. Tα συναπιδιασμένα, κλούβια, σάπια, ξηρά, γενικά υποβαθμισμένης ποιότητας σταφύλια ως και τα ανάμικτα, χαρακτηρίζονται Β’ ποιότητας και θα παραλαμβάνονται με τιμή 0,10 €/κιλό.
 • Ερυθρά οινοποιήσιμα σταφύλια Α΄ ποιότητας προσκομιζόμενα σε καφάσια.

Τιμή 0,45 €/κιλό, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν βαθμό γλυκύτητας Βe 12 και άνω, θα προσκομισθούν τις ημέρες που θα ορίσει το Οινοποιείο και θα πρέπει να είναι υγιή, με ανεπτυγμένο το κατάλληλο χρώμα τους. Διαφορετικά θα χαρακτηρίζονται Β΄ ποιότητας.

 • Τα Ερυθρά οινοποιήσιμα Β΄ ποιότητας. Τιμή 0,10 €/κιλό.

Η παραλαβή Μοσχάτων σταφυλιών Βιολογικής και Ολοκληρωμένης καλλιέργειας θα γίνεται στο Οινοποιείο Καρλοβάσου σε συγκεκριμένες ημέρες με βάση το εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

Μοσχάτα σταφύλια Βιολογικά και Ολοκληρωμένης Καλλιέργειας που προορίζονται για οινοποίηση Φυσικών Οίνων θα προσκομίζονται καθορισμένες μέρες στο Oινοποιείο, μετά από συνεννόηση με τους Γεωπόνους και τον Προϊστάμενο του Οινοποιείου. Τα Μοσχάτα σταφύλια Βιολογικής καλλιέργειας σε Μεταβατικό Στάδιο θα παραλαμβάνονται κάθε μέρα στο Οινοποιείο Καρλοβάσου, σύμφωνα με το πρόγραμμα παραλαβής του Οινοποιείου.

Για τα Μοσχάτα σταφύλια Βιολογικής καλλιέργειας και μεταβατικού σταδίου ισχύει ο υφιστάμενος τιμοκατάλογος των Μοσχάτων σταφυλιών συμβατικής καλλιέργειας.

Οι πιστοποιημένοι αμπελώνες βιολογικής καλλιέργειας, μεταβατικού σταδίου και ολοκληρωμένης διαχείρισης ποικιλίας Μοσχάτου, από τους οποίους θα παραδοθούν σταφύλια, λαμβάνουν στρεμματική ενίσχυση 110 €/στρέμμα με την προϋπόθεση ότι θα παραδίδονται σε προκαθορισμένο χρόνο και τις ημέρες που θα ανακοινωθούν από το Οινοποιείο.

Κατά την παράδοση των σταφυλιών οι παραγωγοί υποχρεούνται να δηλώνουν το τεμάχιο του αμπελουργικού μητρώου από το οποίο προέρχονται τα σταφύλια. Για να χαρακτηριστούν τα αμπελοτεμάχια ΠΟΠ ή ΠΓΕ, ώστε να παραχθούν από αυτά οίνοι ΠΟΠ ή ΠΓΕ, πρέπει να τηρούνται οι αναφερόμενες στρεμματικές αποδόσεις. Ανά στρέμμα αμπελώνα δεν δικαιολογείται παραγωγή σταφυλιών μεγαλύτερη των 2500 κιλών στα Ερυθρά και 3000 κιλών στα λευκά σταφύλια.

Με το πέρας του τρυγητού, κάθε παραγωγός θα παραλάβει από το Συνεταιρισμό, αναλυτικό δελτίο με τις ποσότητες που έχει παραδώσει ανά αμπελοτεμάχιο, τον χαρακτηρισμό των σταφυλιών ανά κατηγορία οινοποίησης και τη χρηματική του αξία. Με βάση αυτό θα υποβάλλει άμεσα και υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά τη δήλωση συγκομιδής όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία και αντίγραφό της θα προσκομίζει στο Συνεταιρισμό, όπως ορίζει το Καταστατικό. Για την υποβολή της μπορούν τα μέλη να απευθύνονται στον Συνεταιρισμό.

Οι παραγωγοί υποχρεούνται να προσκομίζουν τα σταφύλια αυθημερόν. Το κάθε μέλος μπορεί να κρατήσει κατ’ ανώτατο όριο 500 κιλά από την σταφυλική παραγωγή του, για οινοποίηση, για ιδία χρήση, ή μεγαλύτερη ποσότητα για αδειοδοτημένη οικοτεχνία ή βιοτεχνία εκτός οινοποίησης, κατόπιν αίτησής του στο Δ.Σ του Συνεταιρισμού και λήψη σχετικής θετικής απόφασης.

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να ρυθμίζει τα διάφορα θέματα που θα ανακύπτουν για την καλύτερη λειτουργία του Οινοποιείου και την καλύτερη οργάνωση της μεταφοράς του προϊόντος καθώς και την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών.

Επισυνάπτονται:

 • Συνοπτικός Τιμοκατάλογος Έτους 2023
 • Κατάλογοι Χιλιομετρικής αποζημίωσης μεταφορικών (κόμιστρα).

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΤΟΥΣ 2023

ΜΟΣΧΑΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ

Α΄ ποιότητας ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΡΕΜ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΙ ΟΙΝΟΙ ΤΙΜΗ
ΕΚΛΕΚΤΑ

Υγιή σε καφάσια με be 14 και πάνω

Μέχρι 530 κιλά/στρέμμα ΠΟΠ – VDN  – G.CRU 0,73 €/κιλό
ΕΚΛΕΚΤΑ

Υγιή σε καφάσια με be 14 και πάνω

Μέχρι 1000 κιλά/στρέμμα ΠΟΠ-VDL

 

0,54 €/κιλό
ΕΚΛΕΚΤΑ

Υγιή σε καφάσια με be 14 και πάνω

Πάνω από  1000 κιλά/στρέμμα και μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα Γλυκείς μη ΟΠΕ 0,50 €/κιλό
ΚΟΙΝΑ

Με Βe 12,5 και πάνω

Μέχρι 1000 κιλά/στρέμμα ΠΟΠ – VDL 0,42 €/κιλό
ΚΟΙΝΑ

Με  Be 12,5 και πάνω

Πάνω από  1000 κιλά/στρέμμα και μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα Γλυκείς μη ΟΠΕ 0,26 €/κιλό
ΚΟΙΝΑ

Με Be από 12,4 και κάτω ανεξαρτήτως  ποιότητας

Στρεμματική απόδοση μέχρι 3000 κιλά Γλυκείς μη ΟΠΕ 0,20 €/κιλό
ΣΑΜΑΙΝΑ

Υγιή σε καφάσια 11-13 κατά τις ημέρες παραλαβής ΣΑΜΑΙΝΑ

Μέχρι 1000 κιλά/στρέμμα Ξηρό ΠΓΕ  

0,54 €/κιλό

Μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα Ξηρό, όχι ΠΓΕ

 

0,50 €/κιλό
Β΄ ποιότητας Μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα Γλυκείς μη ΟΠΕ 0,10 €/κιλό
 

ΕΡΥΘΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ

Α΄ ποιότητας με ελάχιστο Be 12 Μέχρι 2500 κιλά/στρέμμα  

Ερυθρός και ροζέ οίνος

0,45 €/κιλό
Β΄ ποιότητας Μέχρι 2500 κιλά/στρέμμα 0,10 €/κιλό

Η χιλιομετρική αποζημίωση (κόμιστρα) που θα παίρνουν όσοι παραγωγοί παραδίδουν τα σταφύλια τους στο Οιν/είο Καρλοβάσου, ορίζεται ως παρακάτω:

Δ/Δ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ-ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ- ΕΥΡΩ
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 6,93 0,00693
ΑΓ.ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10,89 0,01089
ΑΜΠΕΛΟΥ 16,99 0,01699
ΒΑΘΕΟΣ 37,05 0,03705
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ 12,04 0,01204
ΔΡΑΚΑΙΩΝ 24,75 0,02475
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 24,75 0,02475
ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 3,75 0,00375
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 8,74 0,00874
ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 19,65 0,01965
ΚΟΝΤΑΚΕΙΚΩΝ 6,93 0,00693
ΚΟΝΤΕΙΚΩΝ 6,93 0,00693
ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ 11,22 0,01122
ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ 40,89 0,04089
ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ 10,39 0,01039
ΛΕΚΚΑΣ 5,55 0,00555
ΜΑΝΩΛΑΤΩΝ 15,18 0,01518
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 10,39 0,01039
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ 41,55 0,04155
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 23,76 0,02376
ΜΥΛΩΝ 39,90 0,0399
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ 37,50 0,0375
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 10,39 0,01039
ΠΑΓΩΝΔΑ 41,55 0,04155
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 37,05 0,03705
ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 25,41 0,02541
ΠΛΑΤΑΝΟΥ 10,39 0,01039
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 39 0,039
ΠΥΡΓΟΥ 23,10 0,0231
ΣΑΜΟΥ 37,05 0,03705
ΣΚΟΥΡΕΙΚΩΝ 10,39 0,01039
ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ 23,76 0,02376
ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΩΝ 16,99 0,01699
ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ 7,09 0,00709
ΧΩΡΑΣ 39,30 0,0393

Η χιλιομετρική αποζημίωση (κόμιστρα) που θα παίρνουν όσοι παραγωγοί παραδίδουν τα σταφύλια τους στο Οιν/είο Μαλαγαρίου, τα οποία είναι Μοσχάτα σταφύλια Βιολογικής και Ολοκληρωμένης  Καλλιέργειας ορίζεται ως παρακάτω:

Δ/Δ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ-ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ- ΕΥΡΩ
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 6,93 0,00693
ΑΓ.ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 10,89 0,01089
ΑΜΠΕΛΟΥ 16,99 0,01699
ΒΑΘΕΟΣ 37,05 0,03705
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ 12,04 0,01204
ΔΡΑΚΑΙΩΝ 24,75 0,02475
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 24,75 0,02475
ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 3,75 0,00375
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 8,74 0,00874
ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 19,65 0,01965
ΚΟΝΤΑΚΕΙΚΩΝ 6,93 0,00693
ΚΟΝΤΕΙΚΩΝ 6,93 0,00693
ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ 11,22 0,01122
ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ 40,89 0,04089
ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ 10,39 0,01039
ΛΕΚΚΑΣ 5,55 0,00555
ΜΑΝΩΛΑΤΩΝ 15,18 0,01518
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 10,39 0,01039
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ 41,55 0,04155
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 23,76 0,02376
ΜΥΛΩΝ 39,90 0,0399
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ 37,50 0,0375
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 10,39 0,01039
ΠΑΓΩΝΔΑ 41,55 0,04155
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 37,05 0,03705
ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 25,41 0,02541
ΠΛΑΤΑΝΟΥ 10,39 0,01039
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 39 0,039
ΠΥΡΓΟΥ 23,10 0,0231
ΣΑΜΟΥ 37,05 0,03705
ΣΚΟΥΡΕΙΚΩΝ 10,39 0,1039
ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ 23,76 0,02376
ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΩΝ 16,99 0,01699
ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ 7,09 0,00709
ΧΩΡΑΣ 39,30 0,0393

 

Για τον
ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡ/ΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ. ΣΚΟΥΤΑΣ