Εγκύκλιος τρυγητού 2020

3038

Η Διοίκηση του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στην προσπάθειά της για καλύτερη οργάνωση του τρύγου και την καλύτερη ποιότητα των σταφυλιών, ώστε τα παραγόμενα κρασιά της φετινής εσοδείας να είναι όσο το δυνατόν ποιοτικά καλύτερα και ανταγωνιστικότερα στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις.

Για την παράδοση των σταφυλιών είναι απαραίτητο να έχει εγγραφεί ο παραγωγός στον Συνεταιρισμό ως μέλος. Παραγωγοί που δεν είναι μέλη του Συνεταιρισμού και δεν προσκομίζουν την ταυτότητα μέλους, δεν θα μπορούν να παραδώσουν σταφύλια. Οι μεταφορείς πρέπει να έχουν μαζί τους την ταυτότητα του μέλους για το οποίο μεταφέρουν σταφύλια. 

  Σύσταση στους παραγωγούς πεδινών και ημιορεινών καταλλήλων περιοχών να προσπαθούν κατά το δυνατόν να μην παραδίνουν σταφύλια κάτω των 14,0 Βe για να επιτευχθεί, καλύτερη οινοποίηση των γλυκών  οίνων.

Για την οινοποίηση των γλυκών κρασιών ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ με βάση την κείμενη νομοθεσία, θα παραληφθούν σταφύλια ως εξής:

1) Υγιή σταφύλια με Βe 12,5 και πάνω (ΚΟΙΝΑ), στρεμματική απόδοση μέχρι 1000 κιλά το στρέμμα, που θα οινοποιηθούν ως ΠΟΠ-VDL. Τιμή 0,36 €/κιλό.

2)  Σταφύλια με Βe 12,5 και πάνω (KOINA),  στρεμματική απόδοση  από 1000 μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα που θα οινοποιηθούν ως γλυκό κρασί χωρίς Ονομασία Προέλευση. Τιμή 0,26 €/κιλό

3) Σταφύλια με Be 12,4 και κάτω (KOINA) ανεξαρτήτως στρεμματικής απόδοσης και ποιότητας, που θα οινοποιηθούν ως γλυκό κρασί χωρίς Ονομασία Προέλευση. Τιμή  0,20 €/κιλό

4) Υψηλόβαθμα υγιή σταφύλια, σε καφάσια, από διαλεχτά αμπέλια με Be 14,00 και πάνω (ΕΚΛΕΚΤΑ),  με στρεμματική απόδοση μέχρι  530 κιλά το στρέμμα, θα οινοποιηθούν ως ΠΟΠ-VDN Grand-Cru. Τιμή 0,61 €/κιλό

5)  Υψηλόβαθμα υγιή σταφύλια, σε καφάσια, από διαλεχτά αμπέλια με Be 14,00 και πάνω (ΕΚΛΕΚΤΑ),  με στρεμματική απόδοση μέχρι 1000 κιλά/στρέμμα,  θα οινοποιηθούν ως ΠΟΠ-VDL. Τιμή 0,36 €/κιλό και 

6) Υψηλόβαθμα υγιή σταφύλια σε καφάσια από διαλεχτά αμπέλια με Be 14,00 και πάνω (ΕΚΛΕΚΤΑ), με στρεμματική απόδοση μεγαλύτερη των 1000 κιλών/στρέμμα και μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα, θα οινοποιηθούν ως γλυκό κρασί χωρίς Ονομασία Προέλευση. Τιμή 0,30 €/κιλό

Ο ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ θα προχωρήσει σε διαλογή σταφυλιών για λιάσιμο από τα προσκομιζόμενα  εκλεκτά  σταφύλια.

7) Θα παραλάβουμε και εφέτος σταφύλια για ειδική οινοποίηση ξηρών οίνων (ΣΑΜΑΙΝΑ) από ημιορεινούς και ορεινούς Αμπελώνες για διασφάλιση υψηλής ποιότητας. Τα σταφύλια πρέπει να είναι υγιή, σε καφάσια, με Be 11 – 13. Τιμή 0,35 €/κιλό.

΄Οσα από τα μοσχάτα αυτά σταφύλια (ΣΑΜΑΙΝΑ) προέρχονται από αμπελώνες με παραγωγή μέχρι 1000 κιλά/στρέμμα, θα χαρακτηρισθούν ΠΓΕ.

          Οι ημέρες παραλαβής για Σάμαινα θα ορισθούν από τους Προϊσταμένους των Οιν/είων και τις ίδιες ημέρες θα παραλαμβάνονται με τα ίδια κριτήρια και τιμή και οι υπόλοιπες επιτρεπόμενες Λευκές οινοποιήσιμες ποικιλίες.

8) Υγιή χαρακτηρίζονται τα σταφύλια, που δεν είναι συναπιδιασμένα, σάπια, κλούβια ή ξερά.

Tα συναπιδιασμένα, κλούβια, σάπια, ξηρά, γενικά υποβαθμισμένης ποιότητας σταφύλια ως και τα ανάμικτα, χαρακτηρίζονται Β’ ποιότητας και θα παραληφθούν με τιμή  0,10 €/κιλό.

9) Ερυθρά σταφύλια Α’ ποιότητας προσκομιζόμενα σε καφάσια. Τιμή 0,36 €/κιλό, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν βαθμό γλυκύτητας Βe 12 και άνω. Θα προσκομισθούν τις ημέρες που θα ορίσουν τα Οιν/εία και θα πρέπει να είναι υγιή, με ανεπτυγμένο το κατάλληλο χρώμα τους, διαφορετικά  θα χαρακτηρίζονται β΄ ποιότητας. 

         10) Τα Ερυθρά σταφύλια Β΄ ποιότητας. Τιμή 0,10 €/κιλό.

Συνοπτικά:

ΜΟΣΧΑΤΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΤΡΕΜ. ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΙ ΟΙΝΟΙ ΤΙΜΗ
ΕΚΛΕΚΤΑ

Υγιή σε καφάσια με be 14 και πάνω

Μέχρι 530 κιλά/στρέμμα ΠΟΠ – VDN  – G.CRU 0,61 €/κιλό
ΕΚΛΕΚΤΑ

Υγιή σε καφάσια με be 14 και πάνω 

Μέχρι 1000 κιλά/στρέμμα ΠΟΠ-VDL 0,36 €/κιλό
ΕΚΛΕΚΤΑ

Υγιή σε καφάσια με be 14 και πάνω 

Πάνω από  1000 κιλά/στρέμμα και μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα Γλυκείς μη ΟΠΕ 0,30 €/κιλό
ΚΟΙΝΑ

Με Βe 12,5 και πάνω

Μέχρι 1000 κιλά/στρέμμα ΠΟΠ – VDL 0,36 €/κιλό
ΚΟΙΝΑ

Με  Be 12,5 και πάνω

Πάνω από  1000 κιλά/στρέμμα και μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα Γλυκείς μη ΟΠΕ 0,26 €/κιλό
ΚΟΙΝΑ

Με Be από 12,4 και κάτω ανεξαρτήτως  ποιότητας

Στρεμματική απόδοση μέχρι 3000 κιλά  Γλυκείς μη ΟΠΕ 0,20 €/κιλό
ΣΑΜΑΙΝΑ

Υγιή σε καφάσια 11-13 κατά τις ημέρες παραλαβής ΣΑΜΑΙΝΑ

Μέχρι 1000 κιλά/στρέμμα Ξηρό ΠΓΕ 0,35 €/κιλό
Μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα Ξηρό, όχι ΠΓΕ
Β΄ ποιότητας Μέχρι 3000 κιλά/στρέμμα Γλυκείς μη ΟΠΕ 0,10 €/κιλό
ΕΡΥΘΡΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
Α΄ ποιότητας με ελάχιστο Be 12  Μέχρι 2500 κιλά/στρέμμα Ερυθρός και ροζέ οίνος 0,36 €/κιλό
Β΄ ποιότητας Μέχρι 2500 κιλά/στρέμμα 0,10 €/κιλό

 

        11) Τα Μοσχάτα σταφύλια Βιολογικής καλλιέργειας θα προσκομίζονται  καθορισμένες μέρες στο Oινοποιείο Μαλαγαρίου, μετά από συνεννόηση με τους Γεωπόνους και τον Προϊστάμενο του Οινοποιείου.

Τα Μοσχάτα σταφύλια Βιολογικής καλλιέργειας  σε μεταβατικό στάδιο θα παραλαμβάνονται κάθε μέρα και στα δύο Οινοποιεία, σύμφωνα με το πρόγραμμα παραλαβής του κάθε Οινοποιείου. 

Για τα Μοσχάτα σταφύλια Βιολογικής καλλιέργειας και μεταβατικού σταδίου ισχύει ο υφιστάμενος τιμοκατάλογος των σταφυλιών συμβατικής καλλιέργειας.

Οι πιστοποιημένοι αμπελώνες βιολογικής καλλιέργειας, μεταβατικού σταδίου και ολοκληρωμένης διαχείρισης, από τους οποίους θα παραδοθούν σταφύλια, θα λάβουν στρεμματική ενίσχυση 50 €/στρέμμα. 

Κατά την παράδοση των σταφυλιών οι παραγωγοί υποχρεούνται να δηλώνουν το τεμάχιο του αμπελουργικού μητρώου του από το οποίο προέρχονται τα σταφύλια.

Για να χαρακτηριστούν τα αμπελοτεμάχια ΠΟΠ ή ΠΓΕ, ώστε να παραχθούν απ΄ αυτά οίνοι ΠΟΠ ή ΠΓΕ, πρέπει να τηρούνται οι αναφερόμενες στρεμματικές αποδόσεις.

Ανά στρέμμα αμπελώνα δεν δικαιολογείται παραγωγή σταφυλιών μεγαλύτερη των 2500 κιλών στα Ερυθρά και 3000 κιλών στα λευκά σταφύλια

Με το πέρας του τρυγητού, κάθε παραγωγός θα παραλάβει από τον συνεταιρισμό, αναλυτικό δελτίο με τις ποσότητες που έχει παραδώσει ανά αμπελοτεμάχιο, τον χαρακτηρισμό των σταφυλιών ανά κατηγορία οινοποίησης και την χρηματική του αξία.

Με βάση αυτό θα υποβάλλει άμεσα και υποχρεωτικά, ηλεκτρονικά την δήλωση συγκομιδής του όπως προβλέπεται από την Νομοθεσία και αντίγραφό της θα προσκομίσει στο Συνεταιρισμό όπως ορίζει το Καταστατικό.  Για την υποβολή της μπορούν τα μέλη να απευθύνονται στον Συνεταιρισμό. 

Οι παραγωγοί υποχρεούνται να προσκομίζουν τα σταφύλια αυθημερόν.

         Εξουσιοδοτείται ο κ. Πρόεδρος να ρυθμίζει τα διάφορα θέματα που θα ανακύπτουν για την καλύτερη λειτουργία των Κέντρων παραλαβής και την καλύτερη οργάνωση της μεταφοράς του προϊόντος καθώς και την  καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών. Το κάθε μέλος μπορεί να κρατήσει κατ΄ ανώτατο όριο  500 κιλά από την σταφυλική παραγωγή του, για οινοποίηση, για ιδία χρήση, ή μεγαλύτερη ποσότητα για αδειοδοτημένη οικοτεχνία ή βιοτεχνία εκτός οινοποίησης, κατόπιν αίτησής του στο ΔΣ του Συνεταιρισμού και λήψη σχετικής θετικής απόφασης. 

        Τα κόμιστρα που θα παίρνουν όσοι παραγωγοί παραδίδουν τα σταφύλια τους στα Οιν/εία είναι τα παρακάτω:

Δ/Δ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΑ ΤΟΝΟ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ-ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΑ ΚΙΛΟ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ- ΕΥΡΩ
ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 4,62 0,00462
ΑΓ.ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7,26 0,00726
ΑΜΠΕΛΟΥ 11,33 0,01133
ΒΑΘΕΟΣ 3,1 0,0031
ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ 8,03 0,00803
ΔΡΑΚΑΙΩΝ 16,5 0,0165
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 16,5 0,0165
ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ 2,5 0,0025
ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 5,83 0,00583
ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ 4,7 0,0047
ΚΟΝΤΑΚΕΙΚΩΝ 4,62 0,00462
ΚΟΝΤΕΙΚΩΝ 4,62 0,00462
ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ 7,48 0,00748
ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ 7,7 0,0077
ΚΟΥΜΕΙΚΩΝ 6,93 0,00693
ΛΕΚΚΑΣ 3,7 0,0037
ΜΑΝΩΛΑΤΩΝ 10,12 0,01012
ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ 6,93 0,00693
ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ 7,26 0,00726
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 15,84 0,01584
ΜΥΛΩΝ 6,6 0,0066
ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ 5 0,005
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 6,93 0,00693
ΠΑΓΩΝΔΑ 7,7 0,0077
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 3,1 0,0031
ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ 16,94 0,01694
ΠΛΑΤΑΝΟΥ 6,93 0,00693
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ 6 0,006
ΠΥΡΓΟΥ 15,4 0,0154
ΣΑΜΟΥ 3,1 0,0031
ΣΚΟΥΡΕΙΚΩΝ 6,93 0,00693
ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ 15,84 0,01584
ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΩΝ 11,33 0,01133
ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ 4,73 0,00473
ΧΩΡΑΣ 6,2 0,0062

 

Για τον ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡ/ΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΚΟΥΤΑΣ