ΕΝΙΑΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2020

1538

Ξεκίνησε η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ΟΣΔΕ 2020 (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης –Ενιαία Δήλωση εκμετάλλευσης  έτους 2020). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 15 Μαΐου και δεν αναμένεται φέτος να δοθεί παράταση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του ΕΟΣ Σάμου σε Βαθύ και Καρλόβασι.  Τηλ. 22730.87510 και 22730.32662