ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ ΣΤΟ 5ΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1733

Εγκρίθηκε με το ποσό των 445.253,60€ η ένταξη στο Μέτρο 9 της πρότασης που υπέβαλε ο Ε.Ο.Σ.ΣΑΜΟΥ για το πενταετές πρόγραμμα ενίσχυσης ομάδων παραγωγώνΤο Μέτρο 9 ενισχύει Ομάδες Παραγωγών για δραστηριότητες που αφορούν:  

1. Ενίσχυση συμβουλευτικής παραγωγών.
Τακτικότερες επισκέψεις σε αμπελώνες και καθοδήγηση αμπελουργών για θρέψη, φυτοπροστασία, ορθές καλλιεργητικές πρακτικές που αφορούν το κλάδεμα. Προώθηση προγραμμάτων αναμπέλωσης για αντικατάσταση γηρασμένων αμπελώνων. Αξιοποίηση κονδυλίων που αφορούν την ενίσχυση παραγωγών που εντάσσονται σε προγράμματα αναμπέλωσης. Εφαρμογή σε ευρεία κλίμακα προγράμματος γεωργικών προειδοποιήσεων. Το πρόγραμμα στηρίζεται στην εγκατάσταση σε όλο τον αμπελώνα του νησιού δικτύου φερομονικών παγίδων για την παρακολούθηση του εντόμου της ευδεμίδας που προκαλεί σήψη των σταφυλιών με αποτέλεσμα ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση της παραγωγής. Παρακολουθώντας τον πληθυσμό και αξιοποιώντας τα ευρήματα δίνονται εντολές για ψεκασμούς στο κατάλληλο χρονικό σημείο ανά περιοχή με αποτέλεσμα την μέγιστη αποτελεσματικότητα, τη βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της παραγωγής.
 Τα παραπάνω θα πραγματοποιηθούν με τη συμβολή των γεωπόνων του ΕΟΣ Σάμου και ίσως κάποιων εξωτερικών συνεργατών. Οι συμβουλές προς τους παραγωγούς μέλη θα γίνονται επιτόπου στον αγρό αλλά και μέσα από μαζικές συναντήσεις- εκπαιδεύσεις στις εγκαταστάσεις του ΕΟΣ Σάμου από ειδικούς επιστήμονες (γεωπόνους, τεχνολόγους γεωπόνους κλπ)

2. Ενέργειες προβολής και προώθησης 

Ο Ε.Ο.Σ. Σάμου και κατά συνέπεια η Ομάδα παραγωγών Οίνου του Ε.Ο.Σ. Σάμου για τα επόμενα πέντε έτη θα πραγματοποιήσει ενέργειες προβολής και προώθησης των προϊόντων  της. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκθέσεις στο εσωτερικόεκθέσεις στο εξωτερικόδιαφήμιση σε μέσα (έντυπα, περιοδικά, εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικά) και οτιδήποτε άλλο μπορεί να χρειάζεται μια διαφημιστική καμπάνια αλλά και η συμμετοχή σε εκθέσεις (αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχεία, εκτός έδρας, ενοίκια, δείγματα, μεταφορά οίνων κ)
Διαβάστε εδώ την απόφαση.