ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 2018

1686

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες η εξόφληση της εσοδείας του έτους 2018 στους αμπελοκαλλιεργητές-μέλη του ΕΟΣ Σάμου.

Για τον
ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ
ΗΛΙΑΣ Λ. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ