Επείγουσα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ψεκασμό κατά ευδεμίδας

67

Ειδοποιούνται οι αμπελοκαλλιεργητές  που έχουν αμπέλια στις περιοχές

Μυτιληνιών (μέχρι και Ρόγκια), Βουρλιωτών, Μανωλατών,  Αμπέλου (μέχρι τα χωριά Λογαράδες), Αγίου Κωνσταντίνου, Κοντακέϊκων, Υδρούσσας, Κάμπου Καρλοβασίου, Φουρνιώτικο Ρέμα, Ξυδιάς, Αγ. Αικατερίνη,  Ξυλάκι και Λέκκα

να ψεκάσουν από σήμερα 10 Ιουλίου 2024 και μέχρι δύο μέρες -το αργότερο- για την αντιμετώπιση της ευδεμίδας με Mimic ( ή παρόμοιας δράσης εντομοκτόνο) ή πυρεθρίνη, ανάλογα με το χρόνο εκτέλεσης του ψεκασμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ.

Οι βιοκαλλιεργητές  που  έχουν αμπέλια στις παραπάνω περιοχές πρέπει να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά τα σκευάσματα Βακίλου Θουριγγίας (Ντιπελ, Μπακτοσπεϊνη, Μπακτεσίν)   κάνοντας τον πρώτο ψεκασμό ή σκόνισμα σε πέντε μέρες  από σήμερα και επανάληψη σε   10 – 15 μέρες.

Κατά τις επεμβάσεις πρέπει να βρέχονται ή να σκονίζονται σχολαστικά τα σταφύλια και μπορεί να συνδυαστούν με σκευάσματα για ωίδιο .

Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλα εντομοκτόνα εκτός των προτεινόμενων γιατί υπάρχει κίνδυνος υπολειμμάτων στο προϊόν .

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί να απευθύνονται στους γεωπόνους του ΕΟΣ Σάμου στα τηλέφωνα  22730-32662 και  22730-35760.

Κατά την εκτέλεση του ψεκασμού οι παραγωγοί είναι απαραίτητο να παίρνουν τα προβλεπόμενα μέσα προστασίας( μάσκα, φόρμα ψεκασμού, γάντια )

Για τον Ε.Ο.Σ.ΣΑΜΟΥ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ