ΕΥΧΕΣ ΣΕ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗ

599

Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ του Ενιαίου Οινοποιητικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Σάμου,
ευχόμαστε θερμά συγχαρητήρια στο νεοεκλεγέντα νησιώτη βουλευτή Μάρκο Καφούρο.
Η εκλογή του πρ. προέδρου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου και
μέλους Δ.Σ της ΚΕΟΣΟΕ, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για τον αγροτικό χώρο και την εκφρασμένη
έννοια του Συνεταιρίζεσθαι, στην Ελλάδα. Θεωρούμε πως ο νεοεκλεγείς βουλευτής Μάρκος
Καφούρος, θα συνεχίσει να υπηρετεί με γνώση και συνέπεια τις Συνεταιριστικές αρχές,
εκφράζοντάς τις με παρρησία εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Στη προσπάθειά του αυτή ο ΕΟΣ Σάμου θα είναι αρωγός, με σκοπό τη διατήρηση της
αμπελοκαλλιέργειας και την προστασία του εισοδήματος των καλλιεργητών μας.