Κάρτα Μέλους ΕΟΣ Σάμου: Μια ισχυρή καταναλωτική πρόταση.

501

Ο ΕΟΣ Σάμου δημιούργησε το 2022 μια προνομιακή κάρτα για τα μέλη του η οποία εξασφάλιζε εκπτώσεις και προσφορές σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις σε όλη τη Σάμο, οι οποίες έχουν συναφή με τον αγροτικό κλάδο αντικείμενα εργασιών.

Η προσπάθεια αυτή, παρότι ξεκίνησε «πειραματικά», σημείωσε επιτυχία. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν διαπίστωσαν οφέλη με την προσέλκυση της μεγάλης  «οικογένειας» των Συνεταιριστών της Σάμου. Από την άλλη, τα μέλη του Συνεταιρισμού, αναγνωρίζοντας το σημαντικό όφελος αυτής της κάρτας στο κόστος διαβίωσής τους, ζητούν τη διεύρυνση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ώστε να καλύπτεται μεγαλύτερο μέρος καταναλωτικών αναγκών.

Στην προσπάθειά μας αυτή θα θέλαμε τη συμμετοχή και της δικής σας επιχείρησης με ένα ετήσιο ποσοστό εκπτώσεων.

Πιστεύουμε ότι για την περιοχή μας, αυτό αποτελεί μια ισχυρή καταναλωτική πρόταση με αμφίπλευρο κέρδος, τα αποτελέσματα της οποίας θα γίνονται κάθε χρόνο και πιο ορατά.

Στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πληροφορίες και διευκρινίσεις:

email: melos@samoswine.gr

Τηλ. 22730 87510 εσωτερικό 534 και  6972425009