ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΟΣΣ 2016

3180

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του Αγροτικού Συνεταιρισμού  με την επωνυμία

«ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΑΜΟΥ»

 

Καταστατικό συντεταγμένο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 78/26.4.2016)« Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις»

 

 Μπορείτε να το δείτε online εδώ