Ο αμπελώνας της Σάμου ξεκινά από τις παραθαλάσσιες περιοχές του Ηραίου και ανεβαίνει ως τον Προφήτη Ηλία της βορινής πλευράς του Κέρκη και στο υψόμετρο των 800 μέτρων στο βουνό της Αμπέλου. Αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία αμπελώνα που συνδυάζει το νησιωτικό με τον ορεινό χαρακτήρα.  Η καλλιέργεια του αμπελιού σε αναβαθμίδες ξηρολιθιάς διαμορφώνει ένα φυσικό τοπίο ιδιαίτερου κάλλους και μεγάλης περιβαλλοντικής αξίας.   Τα 12.000 περίπου στρέμματα αμπελώνων αξιοποιούνται από 3000 αμπελουργικές οικογένειες και παράγουν ένα από τα διασημότερα κρασιά στο κόσμο.

Η ορεινή όμως διαμόρφωση του εδάφους κάνει δύσκολη έως αδύνατη την εκμηχάνιση της καλλιέργειας. Η διαμόρφωση του εδάφους σε αναβαθμίδες προϋποθέτει πολύ υψηλό κόστος αρχικής εγκατάστασης του αμπελώνα αλλά και σημαντικά κόστη για την ετήσια συντήρηση της ξηρολιθιάς. Τα δύο αυτά στοιχεία (αδυναμία εκμηχάνισης, κατασκευή αναβαθμίδων) αυξάνουν το κόστος παραγωγής.

Ο μέσος κλήρος στη Σάμο υπολογίζεται σε 5 στρέμματα αμπελώνα όταν στην Γαλλία για παράδειγμα ο μέσος αμπελουργός καλλιεργεί 60 στρέμματα αμπελώνα και στην Νότια Αφρική ο μέσος κλήρος ανέρχεται σε 1600 στρέμματα ανά αμπελοκαλλιεργητή. Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα κατανοητό ότι  οι ίδιες εδαφοκλιματικές συνθήκες που διαμορφώνουν τη μοναδική ποιότητα του κρασιού της Σάμου, επηρεάζουν και επιβαρύνουν το  κόστος παραγωγής σε βαθμό που να καθιστούν την καλλιέργεια μη ανταγωνιστική. Αν στα παραπάνω συνυπολογιστεί πως το παραγόμενο προϊόν (σταφύλι) είναι πολύ ευαίσθητο και δεν είναι οικονομικά συμφέρουσα η μεταφορά του εκτός νησιού αλλά και το γεγονός πως τα κόστη για την οινοποίηση είναι πολύ μεγάλα καταλαβαίνει κανείς πως ο μόνος δρόμος για την διατήρηση του αμπελώνα της Σάμου είναι ο συν-εταιρισμός. Αξίζει να τονιστεί πως για την διαχείριση μιας ποσότητας 50 τόνων σταφυλιών με στόχο την παραγωγή ποιοτικών οίνων απαιτείται επένδυση σε εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό που προσεγγίζει τις 350.000 ευρώ. Το ίδιο κοστοβόρα είναι η οργάνωση και στελέχωση δικτύων εμπορικής διακίνησης του παραγόμενου προϊόντος.

Τα οικονομικά μεγέθη δείχνουν πως το ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΖΕΣΘΑΙ αποτελεί τη μοναδική προοπτική για τη διατήρηση και ανάπτυξη του αμπελοοινικού τομέα της Σάμου.