ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1694

Ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου ενδιαφέρεται να προσλάβει ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
για τις ανάγκες συντήρησης των μηχανολογικών εγκαταστάσεων των δύο Οινοποιείων του ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ στο Μαλαγάρι και το Καρλόβασι.

 Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο Τ.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών.
  • Άδεια Εγγραφής στα Μητρώα Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών Μηχανολόγων.
  • Προϋπηρεσία σχετική με την ειδικότητα τουλάχιστον 5 ετών.
  • Καλή γνώση Αγγλικών (Επίπεδο Β2)
  • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άνδρες.

Θα προσμετρηθούν:

Εργασιακή προϋπηρεσία σε εργοστασιακές μονάδες.
Γνώση χειρισμού Η/Υ.
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι 31 Μαρτίου 2020 στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων του ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ στο Μαλαγάρι Σάμου, ΤΚ 83100 (τηλ. 22730-87510 εσωτ. 515) ή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική δ/νση h.r@samoswine.gr

ΕΝΙΑΙΟΣ ΟΙΝ/ΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΣΑΜΟΥ