ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

3197

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η σχετική πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου  «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ένταξης στις  δράσεις  μετατροπής ή διατήρησης  βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας είναι οι ενεργοί αγρότες για τα αγροτεμάχια που έχουν δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 2016 , έχουν ελάχιστη έκταση 1 στρέμμα και κατέχονται νόμιμα για όλη την επόμενη πενταετία.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά κατά το χρονικό διάστημα από 24/­01/­2017 έως 22­/02/­2017.

Οι γεωπόνοι του Ε.Ο.Σ. Σάμου  παρέχουν  στα μέλη του και τους λοιπούς αγρότες της Σάμου πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη για τη βιολογική καλλιέργεια και αναλαμβάνουν τις αιτήσεις ένταξης και πληρωμής των υποψήφιων δικαιούχων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2273087510 και 2273035760.

Με εκτίμηση.Για τον ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΡΜΠΗΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ. ΤΟΜΕΑ