ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

3057

Ο Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προτάσεις για αγορά, ενοικίαση ή άλλη πρόταση αξιοποίησης των παρακάτω ακινήτων του:

 1. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Σάμου, 120 τ.μ
 2. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Αμπέλου Σάμου, 92,22 τ.μ.
 3. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Βουρλιωτών Σάμου, 202,50 τ.μ.
 4. Επαγγελματική στέγη εντός οικισμού Βουρλιωτών Σάμου 1ος όροφος, 60 τ.μ.
 5. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Καστανέας Σάμου, 76,58 τ.μ.
 6. Οικόπεδο με σταφυλοδόχο εντός οικισμού Κασταντέας Σάμου, 262 τ.μ.
 7. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Κοκκαρίου Σάμου, 126 τ.μ.
 8. Οικόπεδο (δικαίωμα υψούν) εντός οικισμού Κοκκαρίου Σάμου, 164 τ.μ.
 9. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Κοντακεϊκων Σάμου, 247 τ.μ.
 10. Οικόπεδο με σταφυλοδόχο εντός οικισμού Κοντακεϊκων Σάμου. 383,98 τ.μ.
 11. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Λέκας Σάμου, 190 τ.μ.
 12. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Λέκας Σάμου, 100 τ.μ.
 13. Επαγγελματική στέγη εντός οικισμού Μανολατών Σάμου, ισόγειο, 119,65 τ.μ  
 14. Επαγγελματική στέγη εντός οικισμού Μανολατών Σάμου, 1ος όροφος, 31,69 τ.μ.
 15. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Υδρούσσης Σάμου, 150 τ.μ.
 16. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Υδρούσσης Σάμου, 9 τ.μ.
 17. Αγροεμάχιο με σταφυλοδόχο περίπου 5,5 στρεμμάτων στην θέση Πασαλή, στον ΄Αγιο Κωνσταντίνο Σάμου.
 18. Αγροτεμάχιο με σταφυλοδόχο 320,03 τ.μ, στην θέση ΄Ισωμα στην Λέκα Σάμου.
 19. Αγροτεμάχιο με σταφυλοδόχο 100 τ.μ., στην Υδρούσσα Σάμου.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πάρουν πληροφορίες και στοιχεία για τα ως άνω ακίνητα, από τα γραφεία του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στο Μαλαγάρι Σάμου τηλ. 22730 87510 –  εσωτ. 530 και ΦΑΞ: 2273023907.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στα γραφεία του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στο Μαλαγάρι, μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018.

Για τον
ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ
ΗΛΙΑΣ Λ. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ