Πρόγραμμα στήριξης Επιστημόνων – Ελεύθερων Επαγγελματιών με τηλεκατάρτιση

1585

(Ηλεκτρονικές αιτήσεις από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 έως και Πέμπτη 16 Απριλίου)

Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 ανακοινώθηκε και περιλαμβάνει τους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ που ορίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι ειδικότητες που εντάσσονται είναι:

  • δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές 
  • μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων 
  • οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως 
  • εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων 
  • ιατροί όλων των ειδικοτήτων 
  • ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου

Το πρόγραμμα αφορά 100 ώρες τηλεκατάρτισης μετά την ολοκλήρωση των οποίων θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα των 600€ σε δυο δόσεις και οι ωφελούμενοι θα λάβουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά παρακολούθησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι, από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 έως Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59 μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ https://elearning.yeka.gr , συμπληρώνοντας τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής» σε ΟΛΑ τα απαιτούμενα πεδία. 

Ειδικότερα για τη Σάμο, για επιπλέον ενημέρωση ή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου. Tηλ. Επικοινωνίας:  2273350428-2273353401 

E-mail: keksamou@yahoo.gr Ιστοσελίδα: http://www.kaek-pesamou.info/