Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ακίνητο Πύργου

1999

Ο Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προτάσεις για αγορά, ενοικίαση ή άλλη πρόταση αξιοποίησης του παρακάτω ακινήτου του:

  • Αγροτική αποθήκη με γραφείο στον όροφο, εντός οικισμού Πύργου, 307 τμ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πάρουν πληροφορίες και στοιχεία για τα ως άνω ακίνητα, από τα γραφεία του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στο Μαλαγάρι Σάμου τηλ. 22730 87510 –  εσωτ. 530 και ΦΑΞ: 2273023907.

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στα γραφεία του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στο Μαλαγάρι, μέχρι την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Για τον

ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΗΛΙΑΣ Λ. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ