Πρόσκληση 8ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του ΕΝΙΑΙΟΥ ΟΙΝ/ΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΣΑΜΟΥ

648

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου υπ’ αριθ. 90/19-10-2022,  καλούνται τα μέλη του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στην υπ΄ αριθμ. 8η  Τακτική Γενική Συνέλευση την 20ην Νοεμβρίου 2022 ημέρα Κυριακή (1η συνεδρίαση) και σε περίπτωση μη απαρτίας, την 27 ην  Νοεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ., στο Μουσείο Οίνου του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στο Μαλαγάρι Σάμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. ‘Εκθεση Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 01/09/2021 έως και 30/09/2022.
  2. ΄Εκθεση Εποπτικού Συμβουλίου για το διάστημα από 01/09/2021 έως και 30/09/2022.
  3. Α) Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Ε.Λ.Π – Απολογισμός χρήσεως 2021.

Β) ΄Εκθεση και ανακοίνωση πορισμάτων Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2021.

Γ) ΄Εγκριση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων με βάση τα Ε.Λ.Π χρήσης 2021 και απαλλαγή ευθυνών των μελών του ΔΣ.

Δ) Προϋπολογισμός χρήσεως 2022.

  1. ΄Εκθεση Τρυγητού 2021 και 2022.
  2. Συμμετοχή Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ FEST ΟΡΑΜΑ» και έγκριση Καταστατικού.
  3. Αναπροσαρμογή εξόδων παράστασης των μελών του ΔΣ και ΕΣ.
  4. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για την χρήση 2022. 
  5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Για τον 
ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΚΟΥΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

2. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

3. ΕΚΘΕΣΗ Δ.Σ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.