ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1456

Ενημερώνουμε τους αμπελοκαλλιεργητές ότι κυκλοφορεί στην αγορά θειάφι επίπασης (θειάφι για σκόνισμα) το οποίο δεν έχει έγκριση κυκλοφορίας ως φυτοπροστατευτικό προϊόν. Το συγκεκριμένο θειάφι έχει έγκριση κυκλοφορίας ως εδαφοβελτιωτικό προϊόν (λίπασμα), έχει μικρότερο κόστος και χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ και για το λόγο αυτό η τιμή πώλησης του είναι σημαντικά μειωμένη σχετικά με το εγκεκριμένο για τη φυτοπροστασία θειάφι.

Το εδαφοβελτιωτικό θειάφι ΔΕΝ επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση του ωιδίου (συναπίδι) και η χρήση του ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην καλλιέργεια ή και να αφήσει υπολείμματα στο τελικό προϊόν.

Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να διαφυλάξουμε το παραγόμενο προϊόν συστήνουμε στους αμπελοκαλλιεργητές να ελέγχουν αν το θειάφι που πρόκειται να αγοράσουν διαθέτει έγκριση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν και βέβαια να συμβουλεύονται τους γεωπόνους του Ενιαίου Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Σάμου.

 Για τον
ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΧΑΡΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ