ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2019

1686

H υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το 2019, μέσω της οποίας χορηγούνται όλες οι άμεσες ενισχύσεις και οι ενισχύσεις των μέτρων που αφορούν τα μικρά νησιά του Αιγαίου ξεκίνησε -με σημαντική καθυστέρηση από πλευράς ΟΠΕΚΕΠΕ-  στις 11 Απριλίου 2019.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2019.

Επειδή το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί είναι πολύ μικρό καλούνται οι δικαιούχοι ενιαίας ενίσχυσης να επικοινωνήσουν άμεσα με το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Ε.Ο.Σ. ΣΑΜΟΥ για να εξασφαλιστεί η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων.

Για τον Ε.Ο.Σ. ΣΑΜΟΥ