ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΗ Η «ΣΑΜΙΑ ΑΜΠΕΛΟΣ»

319

Κυκλοφορεί δ ω ρ ε ά ν στα μέλη του Συνεταιρισμού, το 1ο τεύχος του ενημερωτικού εντύπου «Σαμία άμπελος» με ύλη που ενδιαφέρει τους αμπελοκαλλιεργητές. Διαβάστε το, διαδώστε το!

 

print