ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

557

Kατά την καλλιεργητική περίοδο που μόλις τελείωσε  είχαμε έντονες προσβολές από περονόσπορο σε αρκετούς αμπελώνες του νησιού. Το μόλυσμα του περονόσπορου προέρχεται από τα ωοσπόρια που ενδημούν σε κάθε αμπελώνα και προκειμένου να μειώσουμε τις προσβολές της επόμενης χρονιάς, προτείνουμε ένα τουλάχιστον ψεκασμό με κατάλληλο μυκητοκτόνο.

Ο ψεκασμός θα πρέπει να γίνει αυτή την περίοδο με σκοπό τον περιορισμό σχηματισμού των ωοσπορίων.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε αμπελώνες όπου κατά την φετινή καλλιεργητική περίοδο είχαν εντοπιστεί προσβολές.

Οι γεωπόνοι του Ε.Ο.Σ. ΣΑΜΟΥ είναι πάντα διαθέσιμοι για παροχή οδηγιών και επισκέψεις στους αμπελώνες κάθε ενδιαφερόμενου παραγωγού μέλους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι παραγωγοί μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα 2273032815 Οινοποιείο Καρλοβάσου (Χαρμπής Θεόδωρος Γεωπόνος)  και 2273035760 (Γεωργικά Εφόδια Καρλοβάσου Παπουτσής Δημήτριος Γεωπόνος) .

Για τον
ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΧΑΡΜΠΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ