ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ

1547

Ο Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προτάσεις για αγορά, ενοικίαση ή άλλη πρόταση αξιοποίησης των παρακάτω ακινήτων του:

 1. Α) Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Αγίου Κωνσταντίνου Σάμου, 120 τ.μ
  Β) Αγροτεμάχιο με σταφυλοδόχο περίπου 3,5 στρεμμάτων στην θέση Πασαλή, στον ΄Αγιο Κωνσταντίνο Σάμου.
 2. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Αμπέλου Σάμου, 92,22 τ.μ.
 3. Α) Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Βουρλιωτών Σάμου, 202,50 τ.μ.
  Β) Επαγγελματική στέγη εντός οικισμού Βουρλιωτών Σάμου 1ος όροφος, 60 τ.μ.
 4. Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Κοκκαρίου Σάμου, 126 τ.μ.
 5. Α) Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Κοντακεϊκων Σάμου, 247 τ.μ.
  Β) Οικόπεδο με σταφυλοδόχο εντός οικισμού Κοντακεϊκων Σάμου. 383,98 τ.μ.
 6. Α) Επαγγελματική στέγη εντός οικισμού Μανωλατών Σάμου, ισόγειο, 119,65 τ.μ
  Β) Επαγγελματική στέγη εντός οικισμού Μανωλατών Σάμου, 1ος όροφος, 31,69 τ.μ.
 7. Α) Γραφείο εντός οικισμού Παγώνδα Σάμου, 42,74 τ.μ.
  Β) Επαγγελματική στέγη εντός οικισμού Παγώνδα Σάμου, 98,28 τ.μ.
  Γ) Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Παγώνδα Σάμου, 29,26 τ.μ.
  Δ) Αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Παγώνδα Σάμου, 62,62 τ.μ.
  Ε) Υπόστεγο εντός οικισμού Παγώνδα Σάμου, 172,73 τ.μ.
  Στ) ΄Οροφος εντός οικισμού Παγώνδα Σάμου, 127,84 τ.μ.
 8. Ισόγεια αγροτική αποθήκη εντός οικισμού Σταυρινήδων Σάμου, 166 τ.μ.
 9. Αγροτεμάχιο με σταφυλοδόχο 100 τ.μ., στην Υδρούσσα Σάμου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες και στοιχεία για τα παραπάνω ακίνητα, από τα γραφεία του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στο Μαλαγάρι Σάμου τηλ. 22730 87510 –  εσωτ. 530, ΦΑΞ: 2273023907 και e-mail:  info@samoswine.gr

Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν εγγράφως στα γραφεία του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ στο Μαλαγάρι, μέχρι την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019.

Για τον
ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΗΛΙΑΣ Λ. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ