ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΥΓΟΥ 2022 – ΕΟΣ Σάμου

616

Οι καιρικές συνθήκες στη διάρκεια του χρόνου υπήρξαν ευνοϊκές και συνέβαλαν ώστε η παραγωγή, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, να είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Η παρατεταμένη ξηρασία (η τελευταία σημαντική βροχόπτωση στη Σάμο σημειώθηκε 5 Μαρτίου) επιτάχυνε την ωρίμανση χωρίς όμως να δημιουργήσει προβλήματα στην παραγωγή.

Ο τρυγητός ξεκίνησε στη Σάμο στις αρχές Αυγούστου και ολοκληρώθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου. Σε όλο αυτό το διάστημα, οι συνθήκες θερμοκρασίας και ατμοσφαιρικής υγρασίας ήταν ιδανικές και συνέβαλαν στην σταδιακή ωρίμανση των σταφυλιών. Δεν σημειώθηκαν υψηλές θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ζημιές από καύσωνα και τα σταφύλια να αποκτήσουν την επιθυμητή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, διατηρώντας παράλληλα υψηλό αρωματικό δυναμικό.

Η παραγωγή ξεπέρασε οριακά τους 5.000 τόνους σταφυλιών, παρουσιάζοντας μικρή πτώση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η πτώση αυτή όμως θεωρείται φυσιολογική αφού κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο  οι αμπελώνες είχαν υπερπαραγωγή και με δεδομένο ότι οι αμπελώνες του νησιού δεν αρδεύονται.

Η φετινή εσοδεία εμφανίζεται ως μια δυνατή και ποιοτική χρονιά μιας και οι οίνοι που παράγονται είναι άκρως αρωματικοί με πολύ καλές οξύτητες  και μεγάλες προοπτικές παλαίωσης. 

Η εκτιμώμενη εικόνα για τους λευκούς ΞΗΡΟΥΣ οίνους  που παράγονται από την εσοδεία 2022 είναι πως έχουμε οίνους πολύ αρωματικούς με βελτιωμένη οξύτητα σε σχέση με την προηγουμένη χρονιά και λίγο πιο αυξημένο αλκοολικό τίτλο, καθώς τα σταφύλια είχαν εξαιρετική φαινολική ωριμότητα.

Όσον αφορά στους λευκούς ΓΛΥΚΕΙΣ οίνους, η εικόνα είναι αντίστοιχη. Η αυξημένη οξύτητα θα βοηθήσει πολύ ώστε να απολαύσουμε οίνους περισσότερο αρωματικούς και ισορροπημένους.

Για τους ερυθρούς και ροζέ, η εσοδεία είναι σαφώς καλύτερη από την περσινή. Η ωρίμανση των σταφυλιών ήταν ομαλή και οι οίνοι που παράγονται διαθέτουν ισορροπημένη γεύση και χρώμα ικανοποιητικό.