ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ

890

Ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου προκειμένου να παρέχει στήριξη στους παραγωγούς,  λόγω των αλυσιδωτών αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων, ανακοινώνει για τη φετινή χρονιά ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΥΞΗΣΗ κατά 50%  στα μεταφορικά των σταφυλιών, από όλα τα αμπελοτόπια του νησιού.

Η σχετική απόφαση (υπ. Αριθμ. 87) ελήφθη από το Δ.Σ στη συνεδρίαση της 21.7.2022.