ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΗ Η “ΣΑΜΙΑ ΑΜΠΕΛΟΣ”

2097

Κυκλοφορεί δ ω ρ ε ά ν στα μέλη του Συνεταιρισμού, το 1ο τεύχος του ενημερωτικού εντύπου “Σαμία άμπελος” με ύλη που ενδιαφέρει τους αμπελοκαλλιεργητές. Διαβάστε το, διαδώστε το!