Οι ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΤΟΥ ΕΟΣΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΟΥΝ: Οδηγίες για ποιοτικό ελαιόλαδο

1701

Ενόψει της έναρξης της νέας ελαιοκομικής περιόδου συστήνεται η τήρηση των παρακάτω οδηγιών για την παραγωγή ποιοτικού ελαιολάδου.

1. Να τηρούνται οι κανόνες ορθής χρήσης φυτοπροστατευτικών (ημερομηνία από την τελευταία εφαρμογή έως την συλλογή).

2. Να προγραμματίζεται η ελαιοσυλλογή στο κατάλληλο στάδιο ωριμότητας του καρπού, έτσι ώστε να υπάρχουν οι βέλτιστες συνθήκες ποιότητας και απόδοσης ελαιολάδου.

3. Να αποφεύγονται οι τραυματισμοί του ελαιόκαρπου και το πάτημα κατά τη συγκομιδή και η συμπίεση των ελιών εντός των σακιών.

4. Η μεταφορά των ελιών στο ελαιοτριβείο να γίνεται μέσα σε γιούτινους σάκους ή σε κλούβες (τελάρα) . ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χρήση πλαστικών τσουβαλιών.

5. Ο χρόνος που μεσολαβεί από τη συγκομιδή μέχρι την έκθλιψη συνιστάται να μη ξεπερνά τις 48 ώρες γιατί διαφορετικά προκαλείται σημαντική υποβάθμιση του παραγόμενου ελαιολάδου.

6. Η θερμοκρασία της ελαιοζύμης κατά την μάλαξη να μην ξεπερνά τους 27ο C γιατί καταστρέφονται τα αρώματα του ελαιολάδου. Οι υψηλές θερμοκρασίες και ο πλημμελής καθαρισμός του διαχωριστήρα οδηγούν στην υποβάθμιση της ποιότητας του ελαιολάδου.

7. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος των χώρων αποθήκευσης ελαιολάδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 24 βαθμούς C. Η αποθήκευση να γίνεται πάντοτε σε ανοξείδωτα δοχεία.

8. Για την αποφυγή παρουσίας «πλαστικοποιητών» στο παραγόμενο ελαιόλαδο, δηλαδή τοξικών ουσιών οι οποίες μεταναστεύουν στο ελαιόλαδο και το επιμολύνουν, κατά την επαφή του με ακατάλληλα πλαστικά, οι εύκαμπτοι πλαστικοί σωλήνες μεταφοράς ελαιόλαδου σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού, τα πλαστικά δοχεία που χρησιμοποιούνται στο ελαιοτριβείο αλλά και κατά τη διακίνηση του ελαιολάδου, να μην περιέχουν στη σύνθεσή τους πλαστικοποιητές. Η προμήθεια κάθε τέτοιου υλικού πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό «πιστοποιητικό καταλληλότητας».

9. Κατά τη συγκομιδή να δίνεται προσοχή στην απομάκρυνση πλαστικών εξαρτημάτων ή τμημάτων αυτών (δακτύλιοι) ελαιοραβδιστικών, από τον ελαιόκαρπο, ενώ στα ελαιοτριβεία να τοποθετείται κατάλληλη σίτα μετά το πλυντήριο και πριν τον σπαστήρα, ώστε αυτά να «παγιδεύονται».

10. Οι ελαιοπαραγωγοί θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλα λιπαντικά (φυτικής προέλευσης) για τη λίπανση του μηχανολογικού εξοπλισμού (αλυσοπρίονα, ελαιοσυλλεκτικές μηχανές κλπ) ενώ θα πρέπει να γίνεται προσεκτική χρήση του εξοπλισμού κατά τη συγκομιδή, για την αποφυγή διαρροών λιπαντικών (π.χ. λίπανση της αλυσίδας) και την επαφή τους με τον ελαιόκαρπο ή τα δίχτυα συλλογής και τους σάκους.

11. Στο ελαιοτριβείο τα χρησιμοποιούμενα για το μηχανολογικό εξοπλισμό λιπαντικά, θα πρέπει να είναι «κατάλληλα για επιχειρήσεις τροφίμων», ενώ εντός του χώρου του ελαιοτριβείου δεν επιτρέπεται η είσοδος αυτοκινήτων, πετρελαιοκίνητων κλάρκ, το κάπνισμα και εστίες καύσης .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΕΦ Ε.Ο.Σ. ΣΑΜΟΥ
ΧΑΡΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Δ/ΝΤΗΣ ΕΠΙΧ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ