Ο Βαγγέλης Δρίσκας εκθειάζει τις “Ψηλές Κορφές”

6081

Η αναφορά του Β. Δρίσκα στις “Ψηλές Κορφές” από το 34ο λεπτό.