Ο Βαγγέλης Δρίσκας εκθειάζει τις “Ψηλές Κορφές”

5372

Η αναφορά του Β. Δρίσκα στις “Ψηλές Κορφές” από το 34ο λεπτό.