Παραλαβή δελτίων παράδοσης σταφυλιών 2023

3045

Ενημερώνονται οι αμπελοκαλλιεργητές μέλη του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ, όπως παραλάβουν τα συγκεντρωτικά δελτία παράδοσης σταφυλιών 2023 (με ποσότητες, κατηγορία οινοποίησης και αξία).

Από το οινοποιείο Καρλοβάσου για την Δυτική Σάμο (υπεύθυνο κ. Νικόλαο Κάρλα, τηλ. επικ. 22730 32662) και από τα Γραφεία στο Μαλαγάρι για την Ανατολική Σάμο (υπεύθυνη κα Ευαγγελία Καπενεκά, τηλ. επικ. 22730 87510 – εσωτ. 534).

Για τον

ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΗΛΙΑΣ Λ. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ