ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΟΡΕΑ εκτέλεσης δράσεων σε ΕΛΒΕΤΙΑ & ΣΕΡΒΙΑ

2942

             

ΕNΙΑΙΟΣ  ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  ΣΑΜΟΥ

ΑΦΜ: 096000450 – ΑΜ: 1104023

ΤΜΗΜΑ:      Γενική Δ/νση                                                      Σάμος  23 Φεβρουαρίου 2017

ΑΡ. ΠΡΩΤ:   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Ενιαίος Οινοποιητικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Σάμου διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, για την ανεύρεση φορέων εκτέλεσης δράσεων στα πλαίσια Προγράμματος «Προώθησης οίνων σε Τρίτες Χώρες – Ελβετία & Σερβία» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) Συμβουλίου 479/2008 και Κανονισμό (ΕΚ) Επιτροπής 555/2008.

Οι φορείς που τελικώς και θα επιφορτιστούν με την εκτέλεση των δράσεων, πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε σχέση με την προώθηση οίνων, εμπειρία σε χρηματοδοτούμενα έργα και στην υλοποίηση δράσεων προώθησης στις χώρες στόχους. Η διάρκεια υλοποίησης του Προγράμματος είναι δύο έτη και ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι 402.440,4 €.

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 έως τις 15:00 στα γραφεία του Ε.Ο.Σ ΣΑΜΟΥ, Μαλαγάρι, ΤΚ 83100 Σάμος,  (πληροφορίες κ. Πολυκράτης Κωνσταντινίδης τηλ. 22730-87510 & κιν 6978608620).

Για τον

ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΗΛΙΑΣ Λ. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ