ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ: Τελευταίες ημέρες παραλαβής σταφυλιών οι 05/10/2020 & 06/10/2020

1123

Ενημερώνουμε τους αμπελουργούς μέλη του Συνεταιρισμού, ότι την εβδομάδα από 05/10/2020 έως και 06/10/2020 η παραλαβή σταφυλιών στο οινοποιείο Καρλοβάσου θα γίνει ως εξής:

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ

Δευτέρα        05/10/2020 7:00 – 18:00 Μοσχάτα & σταφύλια για ειδική οινοποίηση ΣΑΜΑΙΝΑ
Τρίτη             06/10/2020 7:00 – 18:00 Μοσχάτα & σταφύλια για ειδική οινοποίηση ΣΑΜΑΙΝΑ
Τ Ε Λ Ο Σ    ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2020

 

Για τον
ΕΝΙΑΙΟ ΟΙΝ/ΚΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ ΣΑΜΟΥ

ΗΛΙΑΣ Λ. ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ